Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Astri Ramsfjell har lest barnebibler hele livet, og hun har tatt en doktorgrad på religiøs barnelitteratur de siste femti årene. Hun har klare meninger om hvordan en god barnebibel skal være.

Foto: Astri Ramsfjell har lest barnebibler hele livet, og hun har tatt en doktorgrad på religiøs barnelitteratur de siste femti årene. Hun har klare meninger om hvordan en god barnebibel skal være.

Hva er en god barnebibel?

19. januar 2010.

Astri Ramsfjell har lest mange barnebibler. Hun har laget seg noen nøkler for å vurdere gode og mindre gode barnebibler.

Førsteamanuensis Astri Ramsfjell (63) arbeider ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning, i Trondheim. Hun har lest barnebibler det meste av yrkeslivet sitt, og til og med forsket på dem. For to år siden kom hun med en doktoravhandling med tittelen ”Kjære Gud, jeg har det godt”, der hun har sett på utviklingen av religiøs barnelitteratur de siste 50 år.

Bibel i utvalg eller bibel i gjenfortelling
Astri finner grunnleggende to typer barnebibler. Den ene der man tar et utvalg av bibelfortellinger, bruker vanlig standard bibeltekst, og gjerne illustrasjoner. Den andre typen er mer vanlig, der fortellingen blir gjenfortalt på sin spesielle måte.
- Hvordan forsker man på religiøs litteratur for barn?
- Jeg prøver å spørre meg hva slags barn boken forteller til. Og hva man vil fortelle til dette barnet. Her har det skjedd en klar endring i løpet av de siste 50 årene. I eldre bøker blir bibelfortellingene ofte til moralske eksempelfortellinger for barn. For eksempel er det en lang tradisjon for å gjøre fortellingen om Kain og Abel til en fortelling om den gode og den onde broren som gjør riktige eller feil valg i livet. I nyere barnebibler blir barnet i større grad sett på som et selvstendig menneske med egne religiøse funderinger og refleksjoner. Hvorfor fikk Kain leve? Hva betyr Kains merke?

Hovedfokus på Gud
Astri er ofte innom bokhandelen for å se om det er kommet ut nye barnebibler.
- Jeg slår gjerne opp fortellingen om den bortkomne sønnen, forteller hun. Hva blir vektlagt i denne fortellingen? Handler den først og fremst om sønnen som handlet galt, som dro bort fra sin far for så å omvende seg? Eller ligger vekten på Gud som er god, sjenerøs og tålmodig? En annen fortelling jeg gjerne leter etter, er den om utferden fra Egypt. Hvor ligger hovedfokuset her? På Gud som befrir sitt folk og er trofast i mange prøvelser? Eller på kampen mellom de onde og gode der egypterne fortjener Guds straffedom?

Ikke alt skal forstås og harmoniseres
Astri mener det er viktig å behandle barn som ”erkjennende religiøse subjekt”, som det heter på forskerspråket. Altså: å gi barna hjelp til å undre seg over Gud og verden og alt det Bibelen forteller.
- Alt skal ikke harmoniseres, men barn må også serveres de bibelfortellingene som ikke er så lett å forstå, mener hun. Derfor vil hun gjerne ha med Kain-fortellingen, Abrahams offer, Noah og storflommen (og alle som ikke kom om bord) og Israelsfolket som når fram til det lovede land (der det allerede bodde mye folk fra før). En god barnebibel trenger ikke besvare alle spørsmål. Det gjør jo ikke Bibelen heller!

Illustrasjoner også viktige
- Hva med bildene, er de viktige?
- Ja, det er klart at bilder betyr mye i en barnebibel. Jeg har ikke analysert illustrasjonene fra et forskersynspunkt. Men personlig liker jeg illustrasjoner som ikke er for stiliserte, men heller detaljrike, slik at det ikke behøver å være med så mange saksopplysninger i teksten.

Bibelen mer enn prosa
- Det er jo oftest de samme grunnfortellingene som er med i barnebibler. Hvis du skulle vært redaktør for en ny barnebibel, har du andre fortellinger du ville tatt med?
- Det er en svakhet med nesten alle barnebibler at de ikke tar hensyn til sjangermangfoldet i Bibelen, sier Astri. Kanskje jeg ville tatt med mer av Bibelens poesi? Og kanskje en og annen profettekst?

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO