Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

- I dag er det full frihet til å samles i kirkene. Vi står sammen med ulike kirkesamfunn. Enheten i Kristus er det fundamentet som vi bygger fellesskapet på, sier Manuel Hernández Elizagarate.

Foto: - I dag er det full frihet til å samles i kirkene. Vi står sammen med ulike kirkesamfunn. Enheten i Kristus er det fundamentet som vi bygger fellesskapet på, sier Manuel Hernández Elizagarate.

- De fleste har mistet håpet om å få tak i en bibel

19. januar 2010.

Den romersk-katolske kirken er det dominerende kirkesamfunnet på Cuba. Sammen med andre kirkesamfunn deler de erfaringene med vanskelige kår i kommuniststaten. Men kanskje blir det bedre tider nå?

Manuel Hernández Elizagarate har tittelen Diácono Permanente - fast diakon i den romersk-katolske kirken. Han legger vekt på det gode samarbeidet med Bibelselskapet, men også med de andre kirkesamfunnene på Cuba.
- Enheten i Kristus er et fundament for kirken, for alle oss som tror på nåden fra Gud, sier han.
- Nesten alle biblene vi mottar og distribuerer ut til prostiene, kommer fra Bibelselskapet, sier han.
- I fjor høst mottok vi seks tusen bibler, men behovet er mye større. En rundspørring til menighetene viser at det er et umiddelbart behov for 100 000 bibler til vår kirke. Det er stort behov for opplæring i troen, og det er stort behov for at de troende skal bli kjent med Bibelens lære.

Manuel Hernández Elizagarate er diakon. Pavebesøket åpnet opp
- Har dere fått bibler tidligere?
- I forbindelse med det store pavebesøket i 1998 fikk vi inn mange bibler og nytestamenter, men de er for lengst distribuert. Vi ønsker oss bibler på moderne spansk, helst den lettleste versjonen (”Dios Habla Hoy”) i studieutgave. Faktisk er det slik at de fleste har mistet håpet om å få tak i bibler, derfor er det ikke så mange som spør etter det heller.
- Jeg antar at i de små menighetene, det er omtrent 3000 av disse, vil det ikke finnes en eneste bibel. Store deler av befolkningen er døpt inn i den katolske kirke, mange steder 60-80 %, men kunnskapen er ofte svak. Derfor trenger vi bibler.
Manuel Hernández Elizagarate er diakon.  

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO