Gå til innhold

12 Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten,

- Mitt oppdrag er å arbeide med mennesker på ulike måter, sier Alain Montano som leder Bibelkommisjonen på Cuba.

Foto: - Mitt oppdrag er å arbeide med mennesker på ulike måter, sier Alain Montano som leder Bibelkommisjonen på Cuba.

Fra fattige kår på landsbygda til nasjonal kirkeleder

19. januar 2010.

Alain Montano vokste opp i enkle kår. Men han så behovene og mulighetene. Nå skal han være bindeledd mellom store og små kirker på Cuba for å bedre bibeldistribusjonen i landet.

Alain Montano Hernández (36) heter generalsekretæren for Bibelselskapet på Cuba. Eller Bibelkommisjonen som det heter, fordi arbeidet på Cuba organiseres annerledes. La Comisión Bíblica er en underavdeling av Det cubanske kirkeråd (Consejo de Iglesias de Cuba). Men for det meste fungerer bibelkommisjonen som et vanlig bibelselskap.

Stor tilvekst av troende
Alain er ny i jobben, og føler seg både ung og ydmyk i en posisjon hvor hans forgjenger (José López) hadde dette ansvaret i over 30 år. Han er bevisst på at han overtar arbeidet i en tid som er spennende og utfordrende for kirkene på Cuba. Menighetene opplever en vekst de aldri har sett tidligere. Stor tilvekst av nye troende gir et spesielt stort behov for bibler på øya med sine drøyt 11 millioner innbyggere. Alain er en person som brenner for den oppgaven han er kalt til å gå inn i!

Fra landsbygda til byen
- Jeg var bare 17 år gammel da jeg dro fra landsbygda, forteller han. - Jeg vokste opp i meget enkle kår for å dra til Nazareerkirkens teologiske seminar i Havana. Egentlig hadde jeg lyst til å bli dyrlege, men opplevde et tydelig kall fra Gud til å gå inn i heltidstjeneste for Ham. Det var ikke enkelt for meg som var vant til å bo ute på bygda å komme   inn til storbyen. Jeg syntes at det var så lite plass i byen, ikke noe sted å løpe, og mye støy! De første årene i byen bodde han hos en tante. Der var det trangt, og da han senere tjenestegjorde i kirken, måtte han sove på en benk der. Pastorutdannelsen på Cuba er svært praktisk innrettet med mye tjeneste ute i menighetene. Alain fikk sin praksis i små menigheter med spesielt ansvar for ungdomsarbeidet. Og det var der han traff henne som skulle bli hans kone. Ismari, I dag har de en sønn på 10 år, Abdiel Alejandro.

Fjernundervisning
- Jeg visste hele tiden at mitt kall egentlig ikke var å være pastor, men å utdanne andre ledere i kirken, sier Alain. - Der jeg vokste opp hadde mine besteforeldre ansvaret i menigheten, et arbeid de gjorde etter beste evne.Men de var enkle, ja fattige mennesker, uten noen utdanning. Jeg så hvordan de trengte mer kunnskap for den tjenesten de sto i. Jeg har også sett behovene hos andre pastorer, og jeg visste at mitt kall var å medvirke til at de får utdanning, forteller Alain med innlevelse. Hans oppgave ble arbeidet med fjernundervisning. Da kan ledere som har annet arbeid ved siden av også få utdanning, selv om de ikke kan følge et heltidsstudium. - Jeg har utarbeidet et program for fjernundervisning som gjør det mulig å nå alle steder på Cuba. Jeg glemmer aldri mine besteforeldre og deres situasjon, sier Alain.

Må deles ut gratis
- Men så sluttet du med undervisning, og gikk over til bibelarbeid på en annen måte? - Min nye tjeneste i Bibelselskapet ser jeg på som en fortsettelse. Det har blitt åpnet et vindu litt etter litt i landet vårt, og nå er det mulig å nå langt ut med Ordet. For meg er det viktig at vi utvikler det internasjonale nettverket slik at vi kan få inn flere bibler til Cuba. Det er særlig på landsbygda det er stor mangel på bibler. Det har flere årsaker. Det ene er selvfølgelig mangel på kommunikasjon. Kirkene i byene kan selge bibler, men ute på landsbygda må de deles ut. Der har ikke de troende penger og er helt avhengig av å få dem gratis.   - Vi må ha en god og strategisk plan for å bedre bibeldistribusjonen til landsbygda, jeg vet ikke riktig hvordan vi skal få det til ennå. Forresten fikk vi til noe i fjor. I forbindelse med den forferdelige orkanen Ike ga vi bort 1000 bibler til de som var verst rammet.

Alain er opptatt av at Bibelen skal være lett å lese og lett tilgjengelig. Den vanligste utgaven på Cuba (”Reina Valera”) er en gammel spansk oversettelse som er den eneste som aksepteres av mange kirker. Men Alain mener at den nye utgaven på moderne spansk kommuniserer mye bedre til mennesker uten høy utdanning, og til ungdom.

Vil tjene menesker
- Hva var det som førte deg inn i stillingen som leder for Bibelkommisjonen? - Stillingen ble lyst ut i alle menigheter på Cuba. Jeg la også merke til utlysningen, og flere oppfordret meg til å søke. Så jeg leverte søknaden, og ble til slutt valgt for stillingen. - Er det en spesiell bibeltekst som har blitt viktig for deg i det du gikk inn i jobben? - Ja, det er det. En av mine kolleger på seminaret kom til meg og fortalte at Gud hadde sagt til henne at hun skulle gi meg versene fra 2 Mos 35,31-35, for at jeg skulle ha tillit til at dette var en tjeneste Gud ville ha meg i.

”... og fylt ham med ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap og med evne til alle slags håndverk, så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv eller bronse, slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags kunsthåndverk. Evne til å lære opp andre har Herren gitt både ham og Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme. Han har utrustet dem med dyktighet til å utføre alle slags treskjæring, kunstvevning, broket vevning med fiolett, purpurrødt og karmosinrødt ullgarn og fint lingarn, og alminnelig vevning. De skal tenke ut og lage alle slags kunstferdige arbeider.”

Jeg opplever at mitt oppdrag er å arbeide med mennesker på ulike måter - et stort arbeid som Gud har utrustet meg til. Derfor ser jeg fram til samarbeid med store organisasjoner internasjonalt, men også med enkle og fattige kirker på Cuba.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO