Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

Hege Christin Fostvedt er forlagsredaktør i Det Norske Bibelselskap.

Foto: Hege Christin Fostvedt er forlagsredaktør i Det Norske Bibelselskap.

Glimt fra UBS Book Fair 2009

19. januar 2010. Hege Christin Fostvedt

Bibelselskap fra 55 land møttes i november 2009 i Cape Town til en egen bokmesse bare for bibelselskapene. Målet var å styrke samarbeidet mellom de nasjonale bibelselskapene når det gjelder utvikling og produksjon av bibelutgaver, utveksle ideer og lære av hverandre. Et tett samarbeid betyr også at en får flere bibler for hver krone, og flere mennesker i fattige land kan få bibler billig eller gratis.

Hovedtemaet for messen denne gangen var ”Publishing with Purpose - Resourcing the Church”. Valget av tema understreker at bibelselskapenes oppgave er å betjene kirken ved å utvikle bibler og andre bibelrelaterte produkter som kirken trenger. Ulike foredrag og workshops løftet fram gode eksempler på dette. Det ble også lagt vekt på de mulighetene og utfordringene som globaliseringen og ny teknologi gir for å distribuere bibelteksten. Bokmessen synliggjorde den store variasjonen som finnes i bibelselskapenes arbeid internasjonalt. For store språkgrupper som engelsk, spansk og fransk er det en utrolig bredde i typen bibelutgaver: studiebibler i en rekke varianter, bibler i farger for ungdom, bibler med tekster til daglig andakt, bibler og bibelleksikon i ett.

En rekke afrikanske land arbeider med materiell og prosjekter knyttet til hiv og aids, et prosjekt som Bibelselskapet i Norge har bidratt med utvikling og støtte over flere år. Bibelselskapet på Filippinene har startet et stort program med mål at det skal finnes en bibel i alle hjem i landet. Over en femårsperiode planlegger de derfor å distribuere fem millioner bibler til landets fattige, til en subsidiert pris.

Forlagsredaktør Hege Christin Fostvedt representerte Det norske bibelselskap på bokmessen. Hun presenterte Knut Tveitereids bok "En helt overkommelig bibel". I Norge er den allerede trykket i 50.000 eksemplarer, og er hittil oversatt til fem andre språk. Ytterligere seks land meldte sin interesse for boka under messen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO