Gå til innhold

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Lær mer om Serbia (motiv fra sentrale Beograd).

Foto: Lær mer om Serbia (motiv fra sentrale Beograd).

Fakta om Serbia

22. april 2010.

Serbia er en repulikk på Balkanhalvøya i Europa og tidligere en del av Jugoslavia. Staten har navn etter de slavisktalende serberne, som innvandret på 600-tallet og dannet et rike som i lange perioder hørte under keiseren i Bysants.

  • Areal: 77 474 km2 (1/4 av Norges areal) Grenser til Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Kosovo, Makedonia, Montenegro og Hellas
  • Folketall: 7,4 mill
  • Etniske grupper: Serbere 83 %, ungarere 4 %, romani 1,4 %, bosniere 2 %, andre 10 %
  • Religion: Serbisk-ortodokse 85 %, katolikker 5,5 %, protestanter 1,1 %, muslimer 3,2 %, ateister og andre 5 %


Fakta om Den ortodokse kirke

Den ortodokse kirke er det nest største kirkesamfunnet i verden (etter Den romersk-katolske kirke).

Man taler ofte om «de ortodokse kirker» i flertall fordi den organisatorisk består av selvstendige eller selvstyrte kirker uten f.eks. en pave som binder dem sammen. Når de allikevel kan omtales i entall, er det fordi de oppfatter seg som én kirke med samme tro og tradisjon, og anerkjenner (stort sett) hverandre gjensidig.

Den ortodokse kirke er i stor grad organisert som nasjonalkirker. Den økumeniske patriark i Konstantinopel anerkjennes som den første blant likemenn.

Kirkene deles inn i to hovedkategorier, de autokefale og de autonome. De autokefale (fra gresk, 'eget hode') har rett til å velge sitt eget kirkelige overhode. De autonome er i stor grad selvstyrte, men valget av kirkens lokale overhode må godkjennes av moderkirken.

Den serbisk-ortodokse kirke er én av ca 20 autokefale kirker. De største kirkene er den russiske, den rumenske og den greske.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO