Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Min bildebibel foreligger både på bokmål og nynorsk - og kan kjøpes i Nettbokhandelen for 285 kr.

Foto: Min bildebibel foreligger både på bokmål og nynorsk - og kan kjøpes i Nettbokhandelen for 285 kr.

En barnebibel i Groruddalen

03. mai 2010. Anne Kristin Aasmundtveit

Hvordan kan vi profilere vår kristne kulturarv i en tid hvor kirkene er i forfall og man må spare på antall gudstjenester? Start med barnehagene! oppfordrer konsulent Anne Helene Tangen.

Hun synes det er et tankekors at man bygger tre moskeer i Groruddalen mens Den norske kirke samme sted sparer på gudstjenester ved å ha kirkene åpne annenhver søndag og lar presten pendle mellom kirkene.

- Det var i forbindelse med jobben min at jeg kom med et lite hjertesukk. Jeg jobber til vanlig i Bording, et firma som blant annet trykker «Nytt om Bibelen». Hvorfor kan ikke Bibelselskapet profilere seg mer? Har dere ikke verdens beste bok? Er den ikke grunnlaget for vår norske kultur - og så har folk glemt det?

Bibelselskapet spurte henne hvordan man kan profilere Bibelen, og hun svarte spontant: Start med barnehagene! Lag gode bokprosjekter! Neste gang hun kom på Bibelselskapet, la man Min bildebibel i hendene på henne.
- Jeg har tvilling-gutter på tre og ei jente på fem år hjemme, og jeg testet boka ut på dem. Den har utrolig vakre tegninger, og teksten er lett å lese, men det er likevel ikke alltid at det fungerer for barn. Jeg leste, og merket at boka gikk rett hjem hos dem. «Bare litt til,» maste de, vi fikk nesten ikke avsluttet, vi slukte boka på tre dager. Så spennende er bibelhistoriene!

Så tok hun boka med i barnehagen. Det var like før jul, og hun foreslo for førskolelærerne at de kunne lese litt fra Jesu fødsel for de barna med foreldre som syntes det var greit. Man ønsket ikke å tråkke noen på tærne, så det ble sendt ut mail til alle foreldrene, men ingen reserverte seg mot juleevangeliet. Det ble så populært at barna selv foreslo at de skulle gå til kirken etter dette. Igjen var det et tilbud til de som ønsket kirkebesøk, med et godt alternativ for de som ikke ville, og igjen var det ingen som reserverte seg. Barna var fulle av spørsmål: Hvordan ser Jesus ut, hvor er Gud nå, osv.

- Det er trist når norske barn tror at jula kun handler om å få pakker, sier Anne Helene Tangen.- Det er trist når norske barn tror jula handler om å få pakker. Vi trenger å vite hvor vi hører til. Vårt barnehagepersonale fikk testet ut om folk virkelig er så skeptiske til de kristne fortellingene som man ofte tror, og angsten for «forkynnelse» ble avkreftet til gagns.

Anne Helene Tangen mener at man bør tilby barnehagene barnebibler og kristne bøker som er testet på nøytrale barnehager med god mottakelse. Som en inspirasjon til å prøve det ut i sin barnehage. Særlig fortellingene rundt de store høytidene, som alle bør kjenne til innholdet i.
- Hva gjør vi for å kommunisere med nye generasjoner? Vi skal gi dem stolthet over vår kristne kultur, og ikke skjule det for dem, så de til sist ikke vet hvem de er og hvor de hører til.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO