Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Foto: Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Bibelfornyelse

28. april 2010. Stein Mydske, generalsekretær

«Det er et viktig anliggende for Bibelselskapet å være tro mot de bibelske tekstenes egenart og mot sentrale bibelske begreper slik de står i sin opprinnelige sammenheng»

Forventningene til den nye bibeloversettelsen som kommer på høsten i 2011, er store. Det merker vi på kommentarer fra folk som har brukt NT 2005 og nå spør etter hele Bibelen. Når vi etter bare 33 år kommer med en helt ny oversettelse, er det ikke fordi vi mener 1978-utgaven er dårlig. Svært mange synes tvert imot at den gir god hjelp til å forstå bibelteksten og vil fortsatt bruke den.

Nytt bibelspråk
Norsk språk forandrer seg raskt, og det er en spesiell utfordring å lage et nytt bibelspråk som både kommuniserer godt med ungdom og som ikke blir for hverdagslig og uhøytidelig. Dette var en hovedgrunn til at arbeidet med å revidere 1978-oversettelsen ble satt i gang. Nå får vi et mer moderne norsk språk både på nynorsk og bokmål. Ord som ikke lenger er i vanlig bruk og som for mange er uforståelige, blir erstattet. Synet på hva som er den beste og riktigste oversettelsesmetoden har også endret seg noe på de siste 30-40 årene. Den forrige oversettelsen var mer meningsbasert og brukte langt flere ord for å omskrive ordene i den hebraiske og greske teksten. Nå får vi et norsk bibelspråk som ligger tettere opp til den opprinnelige teksten, slik vi kjenner den. Det gjelder særlig i bruken av ordbilder og metaforer, noe som blir tydelig i både fortellende og poetiske tekster.

Fremskritt i bibelforskningen
En annen grunn til å lage en ny oversettelse er at det er gjort viktige fremskritt i bibelforskningen. For første gang i norsk bibeltradisjon tar vi inn tekster fra Dødehavsrullene. Det gjør vi der disse stemmer med andre gamle jødiske kilder. Disse endringene gir ny mening til steder som var svært vanskelige å tolke fordi den hebraiske teksten var ødelagt. Dette gjelder for eks. i 1 Samuel 10 og 11 og i Salme 145.

Bibeltroskap
Det er et viktig anliggende for Bibelselskapet å være tro mot de bibelske tekstenes egenart og mot sentrale bibelske begreper slik de står i sin opprinnelige sammenheng. Vi ønsker å få fram det fulle og opprinnelige meningsinnholdet i viktige bibelord på hebraisk slik at bibellesere kan få hjelp til å trenge dypere inn i gudsordets hemmeligheter. Her kan både fotnoter og ordforklaringer bakerst i Bibelen være til stor hjelp. Samtidig er det viktig å oversette slik at sammenhengen mellom GT og NT blir tydelig, for eks. når det gjelder profetiene. Profetene talte Det er ikke noen tvil om at den unge Maria i Matteus 1,23 virkelig omtales som jomfru (gresk: parthenos), og at Jesus ble unnfanget ved Den hellige ånd.Guds ord inn i og til sin egen samtid, men flere av profetordene fikk også sin endelige oppfyllelse i NT.

Maria er fremdeles jomfru
Noen har denne vinteren reist spørsmål om Bibelselskapets syn på jomfrufødselen og inkarnasjonen. Maria er fremdeles jomfru og Gud ble menneske i Jesus Kristus! Ingen i  Bibelselskapet vil endre på det, fordi det ikke er noen tvil om at den unge Maria i Matteus 1,23 virkelig omtales som jomfru (gresk: parthenos), og at Jesus ble unnfanget ved Den hellige ånd. Det er fortellingene i Matteus og Lukas som ligger til grunn for denne oversettelsen. Gjennom Jesu fødsel blir profetiene i GT oppfylt. Det står også fast i vår nye oversettelse. Når det er en språklig forskjell mellom et profetord i GTog et NT-sitat, ønsker vi å la bibelleseren se dette. Samtidig opplyser vi om denne forskjellen i en fotnote, fordi vi tror tenkende bibellesere setter pris på den typen lesehjelp. For oss i Bibelselskapet er det viktig å være bibeltro og ikke skjule noe for tenkende og troende lesere!

  • Forståelig for mennesker i dag
  • Bygger på de eldste håndskriftene
  • Mest benyttet i menighetene
  • En bibel barn og unge er kjent med
  • Bibelselskapet støtter bibelarbeid i hele verden

Les mer om Bibel 2011

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO