Gå til innhold

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

NYTT OM NAVN: Øverst fra venstre: Reidun Ask, Anne Kristin Aasmundtveit, Dag Kjær Smemo. Nederst: Elisabeth Levy og Knut Erik Øyri.

Foto: NYTT OM NAVN: Øverst fra venstre: Reidun Ask, Anne Kristin Aasmundtveit, Dag Kjær Smemo. Nederst: Elisabeth Levy og Knut Erik Øyri.

Nytt om navn

22. april 2010.

Reidun Ask
arbeider nå i 40 % stilling som landssekretær og har tatt ut 60 % avtalefestet pensjon. Hennes hovedoppgaver er nå å holde kontakten med de regionale bibelselskapskomiteene.

Anne Kristin Aasmundtveit
er ansatt i 60 % stilling i 2010 i Bibelmisjonsavdelingen for å arbeide med bibelbruk. Hun har nå hovedansvaret for bl.a. Vandring gjennom Bibelen-kursene og for utviklingen av bibelbruksmateriell. Hun har et års permisjon fra sin stilling som redaktør i Verbum forlag.

Dag Kjær Smemo
har sagt ja til å være prosjektleder for lanseringen av den nye bibeloversettelsen som kommer i oktober 2011. Kombinert med å være redaktør for Nytt om Bibelen er dette en 50 % stilling for Bibelselskapet i Norge. Smemo fortsetter samtidig som fotojournalist for United Bible Societies, betalt og utlånt fra Det Norske Bibelselskap i 50 % andel.

25 år i Bibelselskapet

Elisabeth Levy
arbeider nå som primæroversetter fra hebraisk til norsk. Hun startet i regnskapsavdelingen, men fant fort sin plass innen egne fagfelt som er hebraisk. Noen år arbeidet Elisabeth også i Bibelselskapet i Israel der hun blant annet hadde ansvaret for utgivelsen av en konkordans for Det nye testamente på moderne hebraisk.

Knut Erik Øyri
arbeider i administrasjonsavdelingen som økonomisjef. En periode på nitti-tallet var han også lånt ut i deltid som konsulent for Bibelselskapet i Bulgaria i forbindelse med oppbyggingen av nytt bibelselskap der.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO