Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

NYTT OM NAVN: Øverst fra venstre: Reidun Ask, Anne Kristin Aasmundtveit, Dag Kjær Smemo. Nederst: Elisabeth Levy og Knut Erik Øyri.

Foto: NYTT OM NAVN: Øverst fra venstre: Reidun Ask, Anne Kristin Aasmundtveit, Dag Kjær Smemo. Nederst: Elisabeth Levy og Knut Erik Øyri.

Nytt om navn

22. april 2010.

Reidun Ask
arbeider nå i 40 % stilling som landssekretær og har tatt ut 60 % avtalefestet pensjon. Hennes hovedoppgaver er nå å holde kontakten med de regionale bibelselskapskomiteene.

Anne Kristin Aasmundtveit
er ansatt i 60 % stilling i 2010 i Bibelmisjonsavdelingen for å arbeide med bibelbruk. Hun har nå hovedansvaret for bl.a. Vandring gjennom Bibelen-kursene og for utviklingen av bibelbruksmateriell. Hun har et års permisjon fra sin stilling som redaktør i Verbum forlag.

Dag Kjær Smemo
har sagt ja til å være prosjektleder for lanseringen av den nye bibeloversettelsen som kommer i oktober 2011. Kombinert med å være redaktør for Nytt om Bibelen er dette en 50 % stilling for Bibelselskapet i Norge. Smemo fortsetter samtidig som fotojournalist for United Bible Societies, betalt og utlånt fra Det Norske Bibelselskap i 50 % andel.

25 år i Bibelselskapet

Elisabeth Levy
arbeider nå som primæroversetter fra hebraisk til norsk. Hun startet i regnskapsavdelingen, men fant fort sin plass innen egne fagfelt som er hebraisk. Noen år arbeidet Elisabeth også i Bibelselskapet i Israel der hun blant annet hadde ansvaret for utgivelsen av en konkordans for Det nye testamente på moderne hebraisk.

Knut Erik Øyri
arbeider i administrasjonsavdelingen som økonomisjef. En periode på nitti-tallet var han også lånt ut i deltid som konsulent for Bibelselskapet i Bulgaria i forbindelse med oppbyggingen av nytt bibelselskap der.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO