Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Patriark Irinej (80) var den første fra sin landsby som ble prest. Det var en vanskelig vei, men han fikk samtidig mye støtte fra andre rundt seg.

Foto: Patriark Irinej (80) var den første fra sin landsby som ble prest. Det var en vanskelig vei, men han fikk samtidig mye støtte fra andre rundt seg.

Serbia: Patriark med guddommelig inspirasjon

21. april 2010.

- Bibelen skulle alltid være framme i ethvert hjem. Vi må anstrenge oss for å gi næring til troens folk, og for at det religiøse livet i vårt land gjør framgang, sier patriark Irinej.

En av de viktigste støttespillerne for bibelarbeidet i Serbia er Irinej, som i januar ble valgt til patriark for den serbiskortodokse kirke. Han var i mange år biskop i landets tredje største by Nis.

Patriark Irinej vil utfordre sine egne biskoper og prester:
- Som religiøse ledere må vi være gode eksempler. Derfor må vi beflitte oss på å hente næring fra Guds ord. Vi leser i Bibelen om at den kristne tro ble spredd på grunn av det gode forbildet som lederne var. Det trenger vi å gjenoppdage i dag!

Irinej (80) var den første fra sin landsby som ble prest. Det var en vanskelig vei, men han fikk samtidig mye støtte fra andre rundt seg.

Til Bibelselskapet sier han:
- Takk for den store hjelpen dere gjør med å spre Guds ord til folket vårt.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO