Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Vandring gjennom Bibelen - for barn og voksne.

Foto: Vandring gjennom Bibelen - for barn og voksne.

Hva er Vandring gjennom Bibelen?

20. april 2010.

Vandring gjennom Bibelen for barn i femte klasse

er lagt til rette for mellomtrinnet i grunnskolen og er et velegnet tilbud til RLE-faget. I 5. klasse er det vanlig med utdeling av bibler eller nytestamenter - og Vandring gjennom Bibelen gir elevene hjelp til å bli kjent med denne spennende boksamlingen. Det er drøyt 8000 femteklassinger i året som deltar på barnekursene. Bibelselskapet arrangerer kursholderkurs i forbindelse med Vandring gjennom Bibelen for barn. Til nå er det ca 260 som har gått kurset.

Vandring gjennom Bibelen for voksne i menigheten

består av to separate sekstimerskurs med innhold fra henholdsvis Det gamle og Det nye testamentet.

Mange er blitt nysgjerrige på å lese mer i Bibelen etter et slikt kurs. Flere menigheter fra forskjellige kirkesamfunn går sammen om å arrangere kurs, noe som er en fin anledning til økumenikk på lokalplan.

Kursoppleggene er oversatt fra det engelskspråklige "Walk Thru The Bible" og tilpasset norske forhold. Det administreres gjennom Det Norske Bibelselskap, som har utdannet instruktører og utarbeidet kursmateriell.  

Kirsten Brandt

Hun gjør Bibelen populær på skolene i Sarpsborg.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO