Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Beograd kan virke som en moderne og blomstrende by, men befolkningen er rammet av finanskrisen og høy arbeidsledighet. For mange mennesker er det altfor dyrt å kjøpe en egen bibel.

Foto: Beograd kan virke som en moderne og blomstrende by, men befolkningen er rammet av finanskrisen og høy arbeidsledighet. For mange mennesker er det altfor dyrt å kjøpe en egen bibel.

Nye muligheter etter Jugoslavias sammenbrudd

22. april 2010.

Bibelarbeidet i Serbia har hele tiden vært influert av den politiske og økonomiske utviklingen i landet. Andre verdenskrig, Josep Titos styre etterpå, Jugoslavias kollaps og konflikten med Kosovo har vært markerte hendelser for landet i løpet av de siste tiårene.

Bibelselskapet i Jugoslavia ble i hele 35 år ledet av Zvonimir Smilanic.I kommunistperioden etter Andre verdenskrig ble Bibelselskapet ledet av Zvonimir Smilanic gjennom 35 år. Vera Mitic var Smilanics assistent i mange år. Nå er det hun som er generalsekretær.

Vanskelig økonomi
For en utenforstående kan hovedstaden Beograd synes som en blomstrende by. Tidligere virket den ganske grå og kjedelig. Nå er den full av museer, butikker og restauranter. Nattelivet tiltrekker unge mennesker. Men under overflaten er det en annen virkelighet. Arbeidsledigheten er høy, lånerentene likedan. Arbeiderne blir presset av griske profittjegere, unge par klarer ikke å skaffe seg eget bosted, og offentlige tjenester forfaller. For mange mennesker er det altfor dyrt å skaffe seg sin egen bibel.

Ungdommen trekkes til byene
Allikevel er det slik at folk som bor på landsbygda trekkes mot byen. De tror det er lettere å bo i byen. Og det er sant at landsbygda også har sine utfordringer. Prisene på landbruksprodukter er veldig lave, og det er ikke så mye annet å leve av. Den beskjedne biltrafikken langs veiene tyder på dårlig økonomi. Særlig ungdommen drar inn til Beograd eller andre byer for å søke et bedre liv der.

Etter Jugoslavias fall
Når livet er vanskelig, oppsøker ofte folk kirken. Slik har det også vært i Serbia i årene etter Jugoslavias fall tidlig på 1990-tallet. Omtrent 85 % av befolkningen identifiserer seg som medlemmer av Den serbisk-ortodokse kirken. En hel generasjon serbere hadde svært liten kontakt med kirken under Tito-regimet. Men i dag er det en annen frihet i landet. Mange 20- og 30-åringer har begynt å gå i kirken. Det er også vanlig å se bestemødre, som var vant til å gå i kirken som barn, nå tar med seg sine barnebarn.

Bibelselskapet samarbeider godt med den ortodokse kirken. Mange bispedømmer bestiller sine bibler herfra. Det kommer også en ny generasjon av unge, ortodokse prester som bruker Bibelen aktivt og utfordrer til bibellesning. Barnebibelen er veldig populær. Slike kontakter er verdifulle for Bibelselskapet.

Vera Mitic (t.v.) var i mange år Smilanics assistent i Bibelselskapet, nå har hun tatt over som generalsekretær. På bildet flankeres hun av Fader Milan og Patriark Irinej (t.h.).Bibelselskapet vil samarbeide
Generalsekretær Vera Mitic har nettopp fått en invitasjon fra en prest i Beograd som ber om hjelp i arbeidet blant hiv/aids-rammede. De skal distribuere nytestamenter. De har også inngått et samarbeid om en spesiell bibelgave til nye foreldre som oppsøker fødselssykehuset i Beograd.
- Mange ortodokse ledere vil være med i bibelarbeidet, forteller Vera.
- De vet ofte ikke hvordan det kan gjøres. Min rolle er derfor å fortelle om Bibelselskapets tilbud og foreslå hvordan vi kan hjelpe hverandre og samarbeide.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO