Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Gena (40) er pastor og gruvearbeider i Tuva. Her er han avbildet sammen med kona si, Tamara.

Foto: Gena (40) er pastor og gruvearbeider i Tuva. Her er han avbildet sammen med kona si, Tamara.

Menighetsbyggere i Sibir

12. august 2010.

Gena (40) er pastor og gruvearbeider. Han vokste opp i Ukraina, men kjærligheten til Tamara førte ham til den russiske republikken Tuva. Nå sliter han helsa av seg dypt nede i gruvegangene, men bygger samtidig Guds rike blant menneskene i byen Abazan.

- Du er jo fra Ukraina. Hvordan havnet du i Sibir?

- Begge mine foreldre kommer fra Ukraina, men de ble sendt i fengsel i Tuva i Sibir på grunn av sin kristne tro, forteller Gena.
- Far ble kjent med en kristen mann fra Tuva. Denne mannen spurte far om han ikke kunne hjelpe til som pastor. Selv om far var ingeniør så sa han ja til dette kallet med stor glede. Dette var i 1991, og faren ble i Tuva i mange år mens familiene ellers ble værende igjen i Ukraina.
- Da jeg var ferdig med militærtjenesten, dro jeg også til Tuva og bosatte meg der. Der traff jeg kona mi Tamara, sier Gena.

Ba for familien
Tamara kommer opprinnelig fra en liten landsby. Hun er lærer med kunst og musikk som spesialfelt. 
- Jeg er nummer 11 i en rekke av 13 søsken, forteller Tamara.
- Over en periode på omkring 15 år døde nesten alle mine eldre søsken. Halvparten gjorde selvmord, andre døde av plutselige sykdommer. Dette gikk selvsagt sterkt inn på oss andre i familien. For meg førte det til at jeg begynte å søke etter en dypere mening med livet. Jeg hadde hørt andre snakke om Gud, og jeg begynte å be til ham: ”Gjør noe så ikke flere fra min familie dør”, var min enkle, men desperate bønn. Og siden det har ingen flere dødd i min familie, det er nå 19 år siden. For meg ble dette en bekreftelse på at Gud eksisterer og hjelper dem som ber.

Ble invitert i menigheten
- Hva visste du om Jesus og kristendommen før dette?

- Jeg var jo opplært i ateisme både på skolen og hjemme, så jeg visste omtrent ingen ting. Jeg kjente den russiske påskehilsenen, den ble brukt også i den ateistiske perioden. På den tiden bodde jeg i Kysyl, hovedstaden i Tuva. Der kjente jeg en dame som inviterte meg med i en menighet. Etter å ha gått i denne menigheten en tid, ble jeg døpt i 1990. Det var en stor dag for meg. Han som døpte meg hadde selv vært i fengsel i 28 år for sin kristne tro. 
- Jeg ble glad da jeg skjønte at Gud tilgir synder uten at vi må yte noe eller prestere gode gjerninger og plettfri vandel.

Gruvearbeider
Sammen dro Gena og Tamara til byen Abazan der Gena fikk jobb i jernmalmgruven. Gruvegangene går en kilometer ned under bakken. Her jobber han 48 timer i uken, derav 35 timer nede i gruvene. Her i Abazan begynte de også å invitere til kristne møter, og etter hvert ble det dannet en liten husmenighet. Venner og bekjente kom på møtene, og de tok barna sine med seg. De kom også i kontakt med Alexej fra Bibelselskapet i Sibir. Han besøker den lille menigheten regelmessig, og da har han alltid med seg bibler og bibelbøker som en gave.

Bygger kirke og rehabiliteringssenter
Menigheten, som er en del av baptistunionen i Russland, har i dag 14 døpte, mens 25-30 personer kommer på møtene. Ingen stor menighet, men den vokste i hvert fall ut av den lille leiligheten. For en tid siden fikk familien en tomt for å kunne bygge seg sitt eget hus. Men de valgte heller å gi tomta til menigheten. Her er de i gang med å bygge menighetssal og et lite rehabiliteringssenter. Myndighetene har gitt dem et lån så de kan kjøpe materialene til bygget. Arbeidet gjøres på dugnad. De har fått noe hjelp fra kristne venner utenlands. En søstermenighet i hovedstaden Abakan har gitt dem hjelp til praktisk håndverksarbeid.

Planen er å ha et rehabiliteringssenter i menighetsbygget. Her skal de ha plass til 10-12 kvinner og menn som skal få hjelp til å komme gjennom sine problemer med alkohol og stoff. Det er stort behov for slike sentra i Sibir.

De strever med fyringssystemet i kirken. Slik det er nå må de stenge når temperaturen synker ned mot 40-50 minusgrader.

- Vi har besøkt alle de fem hundre familiene i bydelen vår, sier pastor Gena. Vi har gitt dem bibeldeler og bibler. Det er en stor glede å så Ordet i byen vår.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO