Gå til innhold

20 Da de tidlig om morgenen gikk forbi fikentreet, så de at det var visnet fra roten av.

– Jeg ønsket å lære mer om strupesang, den spesielle musikkformen vi har her i Tuva, sier Ulya Mongush som arbeider ved musikkfakultetet i hovedstaden Kyzyl.

Foto: – Jeg ønsket å lære mer om strupesang, den spesielle musikkformen vi har her i Tuva, sier Ulya Mongush som arbeider ved musikkfakultetet i hovedstaden Kyzyl.

Strupesang i Tuva

12. august 2010.

Strupesang er en spesiell sangform som Tuva er kjent for. Ulya Mongush har studert fenomenet og skrevet bøker om flere kjente strupesangere.

Ulya synger ikke selv på denne måten for det er bare menn som kan være strupesangere. Sangformen er vanskelig å lære, og den kan lett ødelegge stemmen om det gjøres på en feil måte. De profesjonelle sangerne kan utvikle stemmen sin fra vanlig sang til strupesang.

Tuva er på verdensbasis spesielt kjent for denne sangformen. En mener at den har tradisjoner helt tilbake til det 8. århundre. Noen av nabolandene har muligens enda lenger tradisjon for strupesang, men de har utviklet den i en annen retning enn i Tuva.

Ifølge Ulya kan en strupesanger som synger etter tuva-tradisjonen bare synge et minutt eller to av gangen fordi det er vanskelig å puste, selve teknikken stenger pusterøret. Strupesangere fra nabolandene benytter en annen teknikk, de synger mer oppe i halsen og munnen så de kan synge i lange perioder uten å ta skade eller få pustevansker.

Strupesang er populært i Tuva. Mange unge ønsker å lære dette. Det er utgitt mange CD-er av forskjellige artister, ofte kombinert med munnharpe og andre enkle instrumenter. Mange unge er stolte av å være fra Tuva, og strupesang er en måte de kan føre sine nasjonale tradisjoner videre. På denne måten kan de også vise at Tuva er noe annet enn Russland, det er et eget land med egne tradisjoner og egen kultur. Ungdommen ønsker å gå til bake til sine tradisjoner og kulturelle røtter. Det har også en kommersiell side, om en blir en dyktig strupesanger kan en få oppdrag på festivaler og konserter i utlandet og bli kjent i mange land.

En forsker har funnet ut at i strupesang etter tuva-tradisjonen er det mange stemmer i strupehodet som medvirker samtidig, flere toner er aktive på samme tid.

Ulya Mongush har skrevet bøker om noen av de kjente strupesangerne i Tuva. Hun er opptatt av tuvinsk kultur og tradisjon. Også i denne sammenhengen mener hun at det er viktig at de får Bibelen på tuvaspråket.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO