Gå til innhold

1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,
og hans øre er ikke for tungt til å høre.

Pastor Baerma smiler fornøyd og takker norske bibelvenner for de mange bøkene hun nettopp har fått. Nå har de bibler å dele med andre i landsbyen.

Foto: Pastor Baerma smiler fornøyd og takker norske bibelvenner for de mange bøkene hun nettopp har fått. Nå har de bibler å dele med andre i landsbyen.

Gud er ikke bare for russere. Han er universell.

23. august 2010.

Baerma vokste opp i tibetansk-buddhistiske omgivelser. Sjamanismen preget henne mest. Men da det røynet på i livet hennes var det den kristne Gud som ga hjelp.

Baerma viser rundt i det lille menighetslokalet i landsbyen Samalgataj. Hun er både pastor og vaktmester i menigheten. Selv bor hun i et bakrom i huset. Hun er stolt av kirken sin. Benkene har hun snekret selv, hun har også murt opp ovnen og gjort andre ting.

Gud er for alle
- Når ble du en kristen?
- De fleste her i landsbyen er sjamanister, forteller hun.
- Men buddhismen er også vanlig. Jeg har selv aldri vært buddhist, jeg sto nok nærmere sjamanismen, men var ikke spesielt aktiv selv om jeg følte at det var noe mer i tilværelsen.
- Min sønn døde i ung alder i 1993. Han var ressurssterk og vi hadde store forventninger til ham. Noen år senere begynte min svigersønn å drikke. Dette gikk sterkt inn på meg, og jeg søkte hjelp flere steder. Først gikk jeg til den lokale sjamanen, det virket ikke. Så gikk jeg til buddhistmunken, det virket heller ikke. Da ville jeg søke hjelp hos den russiske guden. Jeg gikk til en kirke og snakket med noen der. De forklarte at det er ingen spesiell gud for russere, japanere eller andre. Gud er for alle. Det åpnet øynene mine, og jeg søkte videre. Jeg opplevde at Gud ville hjelpe meg!

Pensjonist og pastor
Baerma er den eldste i familien, de seks andre bor også i landsbyen. Noen av dem drikker, og selv om de gjerne vil være kristne er hun noen ganger flau over hvordan de lever. Tidligere arbeidet hun som lærer, nå er hun pensjonist og er pastor på heltid. Hun lever av sin pensjon, men menigheten støtter henne med ca 300 kroner hver måned. Dette kommer fra medlemmenes tiende. Det er 15-18 døpte medlemmer i menigheten.

I menighetslokalet henger det tre kollektbøsser til forskjellige formål:
• De støtter en familie som er sendt ut som misjonærer til Tsjetsjenia
• De gir penger til mat til fattige i landsbyen
• Den siste bøssen er til vedlikehold av menighetslokalet

Nytestamente på tuva
Baerma preker hver søndag og onsdag. Baerma liker godt å preke. Når det er begravelser, bryllup og liknende i landsbyen, blir hun gjerne bedt om å si noen ord. Selv naboer og venner som er buddhister ber henne om å tale. Det er god kontakt mellom buddhister, sjamanister og kristne i landsbyen. De skiller ikke så mye på dette lokalt. Folk lytter til det hun har å si ved slike anledninger. Men i starten var de nok mer aggressive.

- Jeg bruker nytestamentet på tuva når jeg preker. Men denne oversettelsen er ikke like god hele tiden, så jeg sjekker ofte med den russiske bibelteksten. Jeg preker på tuva, bruker tuva-NT, men de gammeltestamentlige tekstene må jeg ta fra den russiske bibelen. Vi venter på tuva-oversettelsen av GT. Det ville bli mye lettere for medlemmene om de hadde Det gamle testamente på tuva. Jesajaboken treffer folk mest, sier hun. Ordspråkene er også populære. Tuvinere liker å snakke med referanser til Ordspråkene, de filosoferer gjerne over livet.

Trenger flere bibler
- Hva er ditt favorittvers i Bibelen?
- Svaret kommer fort: ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk” (Fil 4,13)
- Har menigheten det de trenger av bibler?
- Alle de døpte har en russisk bibel. Men vi trenger bibler og bibelbøker til nye som kommer på møtene. Vi vil også gjerne ha bibler vi kan låne ut på møtene, for mange av medlemmene må gå tre kilometer hver vei for å komme på møtene.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO