Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Det Norske Bibelselskap har drive eit intensivt arbeid i Ukraina, heilt sidan staten vart sjølvstendig for 20 år sidan. Difor var dei norske representantane Bernt Greger Olsen og Stein Mydske i fokus under overrekkinga av æresdoktoratet i Kiev nyleg.

Foto: Det Norske Bibelselskap har drive eit intensivt arbeid i Ukraina, heilt sidan staten vart sjølvstendig for 20 år sidan. Difor var dei norske representantane Bernt Greger Olsen og Stein Mydske i fokus under overrekkinga av æresdoktoratet i Kiev nyleg.

Leder: Takk til Ukraina

23. august 2010. Generalsekretær Stein Mydske

Ukraina feirer neste år 20 år som selvstendig stat etter oppløsningen av Sovjetunionen. Samme år feirer vi 20 års jubileum for stiftelsen av Bibelselskapet i Ukraina.

Allerede i 1990 var daværende generalsekretær Ole Chr. M. Kvarme og bibelmisjonsleder Stein Mydske i Kiev for å ha samtaler med kirkeledere om muligheten for å opprette et eget bibelselskap i landet. Den gangen sa de at det var umulig! Nå overgår de hverandre i takk for det initiativ og den innsatsen som kom fra De Forente Bibelselskaper (UBS) og Det Norske Bibelselskap. Den siste langhelgen i mai var derfor lederen for Europakontoret i UBS, Peter Wigglesworth, invitert til Kiev sammen med bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen og generalsekretær Stein Mydske fra Det Norske Bibelselskap.

Partnere i fornyelse
Religionsminister Yuri Reshetnikov i den ukrainske regjeringen overrakte representantene for UBS og Bibelselskapet i Norge en utmerkelse fra staten der han understreket bibelselskapets viktige rolle som partner i fornyelsen av Ukraina. ”Bibelen er samfunnets grunnvoll,” sa han. Yuri Reshetnikov er den eneste ministeren som også arbeidet i den forrige regjeringen før valget i fjor høst. I sin tale pekte han på den viktige rollen bibelselskapet har hatt som et fellesorgan for kirkene, også før presidenten selv opprettet sitt råd av religiøse ledere. Staten vil støtte arbeidet til de frivillige organisasjonene som bidrar til arbeidet med å skape et godt samfunn for alle i Ukraina. Religionsministeren nevnte spesielt utfordringen med å gi neste generasjon en opplæring i kristen etikk. Dette er nå blitt et fag i 30 % av skolene i Ukraina, og Bibelselskapet utfordres til å lage lærebøker basert på bibeltekster.

Vår felles oppgave er å hjelpe folk til å lese Bibelen
Patriark Filaret, som leder den ukrainske ortodokse kirken, delte ut kirkens høyeste orden til gjestene fra bibelselskapet. ”Takk for alle biblene dere har gitt oss disse siste 20 årene! Dere har også hjulpet oss til å samarbeide som kirker. Når vi nå kommer sammen, har vi ikke tid for diskusjon. Vi har en felles utfordring i det å hjelpe folk til å lese Bibelen!” Patriarken understreket at Ukraina er et meget religiøst land. I påsken går hver fjerde innbygger i kirken. Men fremdeles er det mange ateister som aldri har hørt eller lest evangeliet. Det er bibelselskapets og kirkens oppgave å gi dem Guds ord.

Patriark Filaret delte ut den høgaste ordenen i Den ukrainsk-ortodokse kyrkja til dei tre representantane frå Bibelselskapet, her representert ved generalsekretær Stein Mydske. Æresdoktorer
Gregoriy Komendant, som er styreleder for Bibelselskapet i Ukraina, og som tidligere var generalsekretær for Baptistunionen i Sovjetunionen, hadde tatt initiativet til at de tre gjestene fra England og Norge ble utnevnt til ”Doctor of Ministry” ved Odessa Teologiske Seminar. ”Dette er et uttrykk for den takknemlighet vi føler for den innsatsen dere personlig og bibelselskapene har gjort for bibelarbeidet i Ukraina disse 20 årene,” sa han på årsmøtet for Baptistunionen i Kiev. ”Vi ser framover og håper på et fortsatt fruktbart samarbeid for å bringe Guds ord til alle de 45 millioner mennesker som bor i Ukraina!” Allerede på 1000-tallet ble kristendommen spredt fra Kiev til Norge. Nå får vi være med på å bringe Bibelen tilbake til det ukrainske folket. Vi deler både takknemligheten og utfordringen til fortsatt samarbeid med alle våre trofaste bibelvenner i Norge!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO