Gå til innhold

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Kyzyl er hovedstaden i den sibirske republikken Tuva. Byen ligger ifølge tradisjonen i Asias geografiske midtpunkt.

Foto: Kyzyl er hovedstaden i den sibirske republikken Tuva. Byen ligger ifølge tradisjonen i Asias geografiske midtpunkt.

To republikker i Sibir: Tuva og Khakasia

23. august 2010.

I Russland er det 21 selvstendige republikker som er hjemsted for en eller flere etniske minoriteter. Republikkene Tuva og Khakasia ligger sør i Sibir på grensen til Mongolia. Tuvas hovedstad hevdes å ligge i det geografiske midtpunktet i Asia.

Tuva 

Innbyggere: 310 000
Folkegrupper: 87 % tuvinere, 13 % russere
Hovedstad: Kyzyl

Khakasia

Innbyggere: 540 000
Folkegrupper: 12 % khakasere, 80 % russere
Hovedstad: Abakan

Religion

Tuvinerne er tibetbuddhister, selv om sjamanisme også er sterkt utbredt og synlig i landet. Under kommunismen ble de fleste av de mange buddhistiske klostrene revet eller stengt. I dag gjøres det forsøk på å gjeninnføre buddhismen i Tuva.

Buddhismen er uinteressert i spørsmålet om Guds eksistens. Mens kristne, jøder og muslimer er opptatt av å lytte til Gud, er buddhister opptatt av å se og forstå verden - det er øyets religion. Tibetansk buddhisme har et stort mangfold av riter og religiøs symbolikk.

Sjamanisme er en gammel animistisk religion som har lange tradisjoner i flere av de gamle stammefolkene i Sibir. En sjaman er et menneske som drar på en sjelereise til åndeverdenen for å bringe hjelp og kraft med tilbake til denne verden. Folk tror at han kan helbrede, bryte onde skjebner og se inn i fremtiden.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO