Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Årsmelding for Det Norske Bibelselskap 2009

Foto: Årsmelding for Det Norske Bibelselskap 2009

Utdrag fra årsmelding 2009 for Det Norske Bibelselskap

08. september 2010.

Årsrapporten for 2009 viser stabil gaveinngang og nokså stabilt bibelsalg, til tross for at mange venter på den nye oversettelsen som kommer i 2011.

Innsamling til bibelmisjonsarbeid i andre land har hatt fem store mottakere fra Norge:

  • Bibeldagsprosjektet med støtte til bibelarbeid i Russland
  • Bibelselskapenes hiv-program i Afrika: Den barmhjertige samaritan
  • Bibeltrykkeriet i Kina
  • Organisasjonsarbeid og støtte til nytt bibelhus i Ukraina
  • Støtte til paraplyorganisasjonen De forente bibelselskaper

I tillegg har en rekke små og store bibelprosjekter på alle verdens kontinenter mottatt støtte fra Norge. Gaveinntektene viser samme nivå som i fjor (24,4 mill. kr).

Grafisk gjengivelse av gaveinngang til Det Norske Bibelselskap i 2009.

- Bibelselskapet klarer å samle kirke- og trossamfunn til felles innsats, nettopp fordi det er Bibelen vi samles om. Slik er det i Norge, og slik er det i den store bibelselskapsfamilien internasjonalt. Det er generalsekretær Stein Mydske som uttrykker seg slik i årsrapporten for 2009.
- Trossamfunnene trenger Bibelselskapet, og Bibelselskapet trenger et nært samarbeid med alle kristne for å nå ut til nye mennesker med evangeliet, skriver han.

Vår tid er preget av globalisering og folkevandring. Norge er blitt flerkulturelt, noe som bl.a. merkes ved at det i 2009 ble distribuert 4800 bibler og nytestamenter på 71 fremmedspråk i Norge. Nye former for kommunikasjon preger samfunnet vårt i dag. Det har også betydning for Bibelselskapet når Guds ord skal gjøres kjent. Vandring gjennom Bibelen - kursene er eksempel på dette. Både barnekursene (8000 elleve-åringer i norske skoler) og voksenkursene (16 kurs). I 2009 ble den nye nettsiden www.bibel.no lansert. Den har nå et besøk på 3-4000 personer daglig.

Allikevel er det den trykte bibelboken som er viktigst for å oppnå Bibelselskapets formål om ”å utbre Den hellige skrift.” Bibelsalget holder seg veldig stabilt (54 000), selv om mange nå venter på den nye oversettelsen som kommer i 2011. Arbeidet med å gjøre ferdig den nye oversettelsen har krevd store ressurser også i 2009. Mot slutten av året ble det meste av selve oversettelsesarbeidet avsluttet, og sluttreredaksjonsarbeidet med gjennomlesing og kontroll av teksten er kommet i gang.

De nye GT-tekstene kan du lese i Nettbibelen.

Bibelsalget 2009

Bibler:
Norsk (nynorsk 20 %): 53 652
Samisk: 35
Databibel: 65
Utenlandsk: 4 031
Sum bibler: 57 783

Nytestamenter:
Norsk (nynorsk 11 %): 21 247
Samisk: 176
Databibel: 187
Utenlandsk: 804
Sum NT: 22 414

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO