Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad har vært en av inspiratorene for Vandring gjennom Bibelen i Norge.

Foto: Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad har vært en av inspiratorene for Vandring gjennom Bibelen i Norge.

Hvorfor vandre gjennom Bibelen?

27. august 2010. Anne Kristin Aasmundtveit

Vandring gjennom Bibelen er Bibelselskapets merkevare for inspirerende og aktive bibelkurs tilpasset ulike aldersgrupper.

Vandring gjennom Bibelen for voksne består av to separate sekstimerskurs med innhold fra henholdsvis Det gamle og Det nye testamentet. Mange har blitt nysgjerrige på å lese mer i Bibelen etter et slikt kurs. Ofte går flere menigheter fra forskjellige kirkesamfunn sammen om å arrangere kurs, noe som er en fin anledning til økumenikk på lokalplan.

Kursoppleggene er oversatt fra det engelskspråklige «Walk Thru The Bible» og tilpasset norske forhold. Vi spør kursholder Hilde Margrethe Sæbø Fjeldstad som til vanlig jobber ved Mediehøgskolen i Kristiansand. I et par år var hun inspirator for Vandring gjennom Bibelen i Norge, og i særdeleshet på Sørlandet:

- Hva inspirerer deg ved kurset Vandring gjennom Bibelen?
- Først og fremst at kurset gir folk lyst til å lese Bibelen! Jeg ser det igjen og igjen at man får aha-opplevelser underveis når jeg har GT-kurset. Man oppdager Bibelen på en annen måte - man får blikk for de store sammenhengene, man ser de lange linjene. Det er utrolig inspirerende å oppleve.

- Men for egen del? Hva har det betydd for deg?
- Jeg har spurt meg gang på gang: Hvorfor fikk vi ikke dette da jeg studerte teologi? Vi var så dyktige på detaljer, men vi mistet overblikket. Vandring gjennom Bibelen-kurset gir et overblikk både historisk og geografisk, og dermed en mye bedre forståelsesramme.

- Har du noen episoder du kan fortelle om fra kursene?
- Kursene har et humoristisk trekk. Folk ler og slapper av sammen! Dette er ikke spesielt oppbyggelig, men da jeg hadde kurs i Vennesla i vinter, ble det såpass god stemning at det slapp fram en litt privat kommentar da vi snakket om Salomo, kongen med de tusen konene. Da kom det et høylytt «Åh …» fra en ung mann, til stor fornøyelse for hele forsamlingen. Om det var en smule misunnelse eller tanken på å skulle behage så mange kvinner skal ikke sies sikkert.

- Blir man lei av å vandre gjennom Bibelen?
- Fortellingene slutter aldri å fascinere. Samspillet mellom meg og de jeg holder kurs for er en glede og en utfordring, man kan alltid gjøre ting bedre, men fortellingene i Bibelen slutter aldri å fascinere. Man får appetitt på å lese Bibelen etter et vandring gjennom Bibelen-kurs. Prøv selv!


Reidun Ask er kursholder i Vandring gjennom Bibelen GT og NT.

Reidun Ask
- På hvert kurs i Vandring gjennom Bibelen GT ser jeg at israelsfolket igjen og igjen kom på avstand fra Gud og måtte frelses. Slik blir de et fantastisk demonstrasjonsfolk som både viser menneskenes natur og Guds nåde. Og jeg ser at det Gud har lovet, det holder han! Slik ER han.
- Vandring gjennom Bibelen NT-kursene opplever jeg som et Jesus-møte og jeg ser sammenhengen mellom GT og NT.

Les mer

Vandring gjennom Bibelen

Bibelselskapets merkevare for et inspirerende og aktivt bibelkurs tilpasset mellomtrinnet i grunnskolen.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO