Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Krokene som skal festes til hempene i teltduken har et annet navn på hebraisk enn krokene på pålene der forhenget i tabernaklet skal henges. Å oversette med «dingser» er ikke noe alternativ for Wycliffe bibeloversettere.

Foto: Krokene som skal festes til hempene i teltduken har et annet navn på hebraisk enn krokene på pålene der forhenget i tabernaklet skal henges. Å oversette med «dingser» er ikke noe alternativ for Wycliffe bibeloversettere.

Kroker, knagger, fester - er det så nøye?

25. august 2010.

En av Wycliffes utsendinger arbeider som ekseget i et oversettelsesprosjekt i Asia. Her får vi et lite innblikk i arbeidet med 2. Mosebok:

I det siste har vi fått bryne oss på tabernaklet. Her har vi beskrivelser av alt fra veveteknikker og gullsmedarbeid til veggplanker, påler, tapper og andre detaljer som ikke er så enkle å forstå, verken i den hebraiske grunnteksten eller i oversettelser på europeiske språk. En kan noen ganger lure på hvor viktig det egentlig er med alle disse tekniske finessene. Må det nødvendigvis være så nøyaktig? Ville noen legge merke til det om en ikke brukte det helt riktige ordet for feste eller krok til å hekte sammen teltdukene med? Sikkert ikke! En kunne sikkert slippe unna med ganske store feilbeskrivelser og unøyaktigheter uten at en vanlig leser ville legge merke til det.

Detaljer tar tid
Underlig nok kan diskusjoner om hvordan en skal oversette tekniske detaljer ta vel så mye tid og energi som mer sentrale teologiske begreper. Vi hadde altså noen runder om krokene som skal festes til hempene i teltduken. På hebraisk er det et annet ord for disse krokene enn for krokene på pålene der forhenget i tabernaklet skal henges. Vi ville gjerne bruke ord som naturlig brukes i lokalspråket for lignende gjenstander. Selv om unøyaktigheter og mangel på logikk i konstruksjonsbeskrivelser vanligvis ikke blir lagt merke til av en vanlig bibelleser, ville helt sikker de fleste hevet øyenbrynene hvis vi bare hadde brukt ordet ”dingser” istedenfor et mer presist ord. Så vi prøvde så godt vi kunne å finne nøyaktige ord, og å skille mellom de to formene for kroker. Men under diskusjonen på teammøtet viser det seg at det som den ene lokale oversetteren mente var en presis term, mener den andre oversetteren bare brukes om en moderne sikkerhetsnål! Så sto vi litt fast. Forskjellige individer som har språket som morsmål har forskjellige oppfatninger om hva ordet egentlig betyr! Så måtte vi undersøke dette enda nærmere!

Åndelig næring
Arbeidet med bibelteksten oppleves ikke alltid som et vekkelsesmøte. Men de delene av Bibelen som synes å omhandle mer perifere temaer er også en viktig del av helheten. Vi ønsker å oversette også disse delene på en faglig forsvarlig måte, og helst slik at en vanlig leser kan danne seg et klart bilde av det som beskrives. Slik ønsker vi å innby - også i vår tid - til at folk kan ta seg tid til å dvele ved Guds ord. Mye av den åndelige fattigdommen vi opplever i vår del av verden kommer vel nettopp av at vi ikke prioriterer det ene nødvendige. Her er det ikke alltid så mye gratis å få for en bibeloversetter. Etter en lang dag med diskusjoner om kroker, knagger og fester må vi nok skaffe oss vår åndelige næring på samme måte som enhver annen kristen.

Wycliffe Norge

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO