Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

- Det å ta et aktuelt tema, som tro, håp og kjærlighet, og lete etter hvilke svar Bibelen gir, svarer til behov folk har i dag, sier fengselsprest i Østfold, Jens Fredrik Brenne.

Foto: - Det å ta et aktuelt tema, som tro, håp og kjærlighet, og lete etter hvilke svar Bibelen gir, svarer til behov folk har i dag, sier fengselsprest i Østfold, Jens Fredrik Brenne.

Suksess med bibeltraktater

28. oktober 2010. Anne Kristin Aasmundtveit. Foto: Olav D. Svanholm

De bibelbaserte traktatene som Bibelselskapet utga i mai er blitt overveldende godt mottatt.

Vi har sendt gratismaterialet ut til vei-kirkene i Norge, med god respons. Det er prester som har ønsket å ha traktater tilgjengelig for hjemmebesøk, flere har ønsket traktater for å dele ut til ikke-troende, blant annet en kvinne på 90 år.

Traktatene godt mottatt i fengselet
- En innsatt hos oss sendte «På jakt etter kjærlighet» til kjæresten, med streker under vers som var viktig for ham. Samfunnet i dag har språk for sex, men lite for kjærlighet. Men Bibelen har det. Fengselsprest i Østfold Jens Fredrik Brenne forteller om hvordan folk som ikke klarer å forholde seg til en hel bibel, griper fatt i traktatene. Det er godt med noe lite.
- Traktatene forklarer ikke alt, men gir eksempler på svar om helt grunnleggende temaer. De møter et behov blant folk i dag, sier Brenne.

Gratis traktater

Ønsker du traktater til utdeling eller til bruk i egen menighet, bestill gratis* i Nettbokhandelen, på mail til bibelmisjon@bibel.no eller ring 22 93 27 32.

*Frakt tilkommer.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO