Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Bibelselskapet er fortsatt til stede - også etter at hjelpearbeiderne har reist.

Foto: Bibelselskapet er fortsatt til stede - også etter at hjelpearbeiderne har reist.

En humanitær katastrofe er også en åndelig krise

05. november 2010.

Nytt om Bibelen nr 4 2010 viser flere eksempler på hvordan bibelselskapene involverer seg i humanitær hjelp når det skjer kriser og katastrofer i verden.

Bernt G. Olsen er bibelmisjonsleder i Det Norske Bibelselskap, og han svarer på et par spørsmål i den forbindelse:

- Bibelselskapets visjon er å formidle Guds ord til alle. Er man i ferd med å miste visjonen av syne når man involverer seg i humanitært arbeid?
- Vårt mandat som bibelselskap er klart. Vi skal drive med bibeloversettelse, bibeltrykking, bibeldistribusjon og bibelformidling. Slik arbeider alle lands bibelselskaper. Men av og til oppstår det spesielle situasjoner der man må se på den helheten man står i. Slik som når det skjer naturkatastrofer. Hvert lands bibelselskap treffer beslutninger ut fra situasjonen lokalt. Og da skjer det unntaksvis at bibelselskapene også går inn med humanitær hjelp. Ofte skjer det samtidig som man ber om støtte fra andre lands bibelselskaper. Slik har for eksempel Det Norske Bibelselskap det siste året vært med og støttet nødhjelp i Haiti og i Peru.

- Når det oppstår store kriser og naturkatastrofer som formidles via internasjonale media, står offentlige og private nødhjelpsorganisasjoner klar til å rykke ut med humanitær hjelp. Hva kan Bibelselskapet bidra med i slike situasjoner?
Bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen.- Bibelselskapene arbeider tett med kirkene i landet, de har en kontakt med grasrota som av og til er manglende hos andre organisasjoner. De får for eksempel informasjon om områder der annen hjelp ikke kommer fram.

- Hva kan bibelselskapene bidra med?
Når kriser og katastrofer skjer er jo det også en åndelig krise. Folk søker Gud i slike situasjoner, klamrer seg til den trøst og styrke som troen kan gi. Da ser vi at Bibelen blir til uvurderlig hjelp. Folk som har mistet sine bibler trenger nye. Slike oppdrag skjer bestandig i samarbeid med kirkene. Vi som utenlandsk bibelselskap gir vår støtte til behov som meldes lokalt. Da ser vi at ulltepper, vannrenseutstyr og mat distribueres sammen med Guds ord i form av bibler og bibeldeler. Dette er ingen ny politikk, men en konkretisering av visjonen vår om å «formidle Guds ord til alle».

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO