Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Foto: Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Leder: Bibler og nødhjelp

05. november 2010. Gerneralsekretær Stein Mydske

Alt vi har, er fra Gud

Naturkatastrofer og krigshandlinger rammer hvert år uskyldige mennesker. Mange mister hjem, familie og livsgrunnlag. I tillegg mister de ofte håpet om en bedre framtid. Flere ganger i år har vi blitt utfordret til å gi av vår overflod til dem som har mistet alt. Som kristne har vi en ekstra motivasjon til å hjelpe. Bibelen forteller at alt det vi har egentlig er fra Gud og tilhører ham. Når vi hjelper andre, deler vi derfor det Gud har gitt oss som fellesskap.

Jesus er vårt forbilde
Evangeliene forteller hvordan Jesus helbredet sykdom, mettet dem som sultet, og tok dem som var falt utenfor inn i et nytt fellesskap. Men Jesus ga ikke bare nødhjelp. Han så at mennesker i nød trengte mer enn brød og helbredelse fra sykdom. Derfor forkynte han evangeliet om Guds nåde, derfor tilga han synd, derfor skapte han tro og ga nytt håp.

Som bibelselskap har vi fått et spesielt ansvar for å dele budskapet om Guds kjærlighet og nåde med alle mennesker; også med dem som rammes av ulykker og lider nød. Dette er vårt bidrag til en bedre verden. Jesus gikk inn i all vår lidelse og nød, ja til og med døden, for å gi oss nytt håp og en ny framtid. Dette er også vårt budskap til mennesker som i dag rammes av ulykker og katastrofer. Som kristne må vi ikke la oss friste til å miste vår identitet og bare tilby praktisk nødhjelp når folk leter etter noe mer enn mat og medisiner.

Vi sender bibler når folk spør
Vår primære oppgave er å gi bibler til alle som trenger og ber om det, men vi går ikke ut med en appell om penger til bibler rett etter en katastrofe. Da skal folk først få mat, medisiner og tak over hodet. Når de som blir rammet av ulykke selv spør etter bibler, vil vi også samle inn penger slik at de får Guds ord. Etter jordskjelvet på Haiti, viste TV sterke bilder av overlevende som var samlet i bønn og salmesang. De ropte til Gud i sin fortvilelse. Fra Bibelselskapet på Haiti fikk vi spørsmål om hjelp til å dele ut bibler til dem som hadde mistet alt. Det har vi svart ja til å gjøre.

Det Norske Bibelselskap driver ikke vanlig humanitært hjelpearbeid, men det hender at bibelselskap i andre land i spesielle krisesituasjoner samarbeider med andre organisasjoner for å bidra til at hjelpen når fram til dem som virkelig trenger det.

Vi har et unikt nettverk gjennom alle kirkene som kan brukes i slike situasjoner. Vi samarbeider med andre, slik at de som lider får både mat, medisiner og en bibel om de ønsker det. På lastebilene vi har sendt inn i Irak gjennom Jordan, var det ofte mat og medisiner fra lokale kirker og bibler fra Bibelselskapet. Våre medarbeidere i Jordan sa det slik: “Når vi så nøden hos folk, kunne vi ikke bare ta med bibler til de kristne!”

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO