Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

Hun er med mor på jobb. Mor selger bibler på markedet.

Foto: Hun er med mor på jobb. Mor selger bibler på markedet.

Bibeloffensiv på Madagaskar

05. november 2010.

Sykler 80 km for å kjøpe bibler

Désiré Rasolofoson
Pastor Désiré Rasolofoson i Adventistkirken i Faratsiko distriktet i Sentral-Madagaskar syklet åtte mil for å kjøpe bibler fra Bibelselskapets butikk i Antsirabe.
- Vi skal feire bibeldagen under sabbatsgudstjenesten 26. juni - og da må vi ha bibler som folk kan kjøpe, forteller han

Folk vil ha hele Bibelen
- Hver måned selger vi ca 1000 bibler fra regionkontoret i Antsirabe, forteller distriktslederen Hoby AndriamoriaHoby Andriamoria, 37 år gammel. Arbeidet ble startet opp i 1987, og i 2003 fikk de nye kontorer med både bibelbutikk og et kontor for lytteprogrammet Faith Comes By Hearing. Folk kommer hit for å låne kassetter med dramatisert bibellesning. Folk flest her i byen kan å lese og skrive, og ungdommen fullfører gjerne ungdomsskolen. Men ute på landsbygda er det mange analfabeter. Der er det enda viktigere med lydkassettene. Folk vil ha hele Bibelen, og på søndag går de fleste i kirken med Bibelen under armen. Hver uke er det bibelprogrammer på radio i to kanaler, og vi får mange tilbakemeldinger i form av at folk kommer for å kjøpe bibler etter å ha hørt på radio.

Frivillige bibelkontakter
- Det er i alt 5 regionkontorer på Madagaskar, og mye av arbeidet drives av frivillige.
- En av de tingene vi gjør er å arrangere Bibliathon, forteller pastor Jacques Rakotoelson (49). Han er luthersk prest, og har vært med i bibelkomiteen i fire år.
- Vi tar utgangspunkt i Matt. 4,4 der Jesus forteller at «mennesket ikke lever av brød alene, men av hvert ord som går ut fra Guds munn». Vi inviterer folk fra kommunen og kirken, samt skoler og andre til å delta i et program der målet er å kunne dele ut bibler til de som ikke selv har råd til å kjøpe dem. På møtene er det mye sang, musikk og spesielle bibelopplevelser.

Gir høner til bibelarbeidet
- Alle som kommer på disse bibelmøtene blir utfordret til å melde seg som faste givere. De får en konvolutt til gaven de gir. Hittil har vi fått 300 givere på denne måten. Hvert år samler vi inn 15 mill. Ariary til bibelarbeidet her i Antsirabe, det tilsvarer 37 500 norske kroner. Men vi drømmer om å kunne samle inn mye mer slik at vi kan nå lengre ut med evangeliet, sier pastor Jaques. 
- Folk her er ikke vant til å gi penger, de fleste er fattige og vil heller bidra med en høne!

Bibeldeler til rikshaw-førere
Her i Antsirabe er det 5000 menn som arbeider med å frakte mennesker og varer rundt om i byen med rikshaw. De løper rundt, ofte barbent i byens gater, med kunder eller på jakt etter nye. I 2006 hadde Bibelselskapet en spesiell kampanje der man delte ut en enkel traktat med bibelvers til disse førerne. 100 frivillige delte ut 4 000 traktater. Det er viktig at de får oppleve at noen bryr seg om dem, sier distriktsleder Hoby.

En dramatisk historie
Den største lutherske kirken i Antsirabe rommer 3000 og man må ha to gudstjenester hver søndag. I tillegg er det hverdagsgudstjenester. Utenfor den 140 år gamle teglstenskirken ligger gravene til to norske misjonærer som døde i en bilulykke 47 år gamle, samt to barnegraver etter en flyulykke. De er tause vitner om hva det har kostet av menneskeliv å bringe evangeliet til Madagaskar. I dag kan særlig den reformerte kirken fortelle om pastorer som er blitt fengslet og trakassert fordi den tidligere presidenten, som ble styrtet i 2009, også var nestleder i kirken.

Opp gjennom historien har det vært store forfølgelser av de kristne, den verste skjedde under dronning Ranavalona Is regjeringstid fra 1828. Da ble alle biblene brent, bortsett fra tre eksemplarer som ble gravd ned. Den ene av disse eies av Bibelselskapet og hadde en sentral plass under 175-årsjubileet.

Din gave gjør det mulig

Gi den videre

Vi har kalt vår generelle faste givertjeneste «Gi den videre». Som giver til denne faste givertjenes...
Les mer

Fakta om Madagaskar

Madagaskar

Areal: 587 041 km2
Folketall: 21 281 844 (juli 2010)
Hovedstad: Antananarivo
BNP pr. innbygger: 1000 USD (2009) (BNP i Norge: 57 400 USD)

Offisielle språk: engelsk, fransk, gassisk
Andel av bef. som kan lese: 68,9 % (over 15 år)

Religioner:
Naturreligion: 52 %
Kristendom: 41 %
Muslimer: 7 %

Faktastoff fra CIA World Factbook 2010

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO