Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Bibelselskapet har gitt blindeskolen en braille-trykkemaskin, slik at vi selv kan produsere blindebibler, men utfordringene er fortsatt mange: – Vi mangler undervisningsmateriell på blindespråk og elevene trenger spesielle skrivemaskiner, forteller Mamisoa Rakotondrabe som har ansvaret for materiellproduksjonen ved blindeskolen i Antsirabe.

Foto: Bibelselskapet har gitt blindeskolen en braille-trykkemaskin, slik at vi selv kan produsere blindebibler, men utfordringene er fortsatt mange: – Vi mangler undervisningsmateriell på blindespråk og elevene trenger spesielle skrivemaskiner, forteller Mamisoa Rakotondrabe som har ansvaret for materiellproduksjonen ved blindeskolen i Antsirabe.

Blindeskolen gir håp til barn og ungdom

05. november 2010.

Allerede i 1924 startet Det Norske Misjonsselskap blindeskole i Antsirabe. Nå drives de fire skolene av den lutherske kirken.

Rasoandely Ratolosanahary er egentlig pensjonist, men fungerer i perioder som leder av skolen i Antsirabe, den første blindeskolen på Madagaskar. Foreldrene mine var prestefolk der den første skolen lå, derfor ble jeg tidlig interessert i arbeidet blant de blinde barna, forteller hun. Nå har vi 180 barn på skolen og 55 ansatte. Barna bor på skolen, men reiser hjem i høytidene og i feriene.

Fra 6 til 15 år gamle elever
De yngste elevene er bare 6 år gamle når de kommer til skolen, og det er en stor overgang å bo på internat med bare fremmede. Men den aller største utfordringen kommer når de skal integreres i vanlig ungdomsskole etter at de er ferdige hos oss, sier Rasoandely.

Glimrende bibelkunnskap
Elevene imponerer med sin bibelkunnskap. Det er lagt opp en undervisningsplan der man i tillegg til vanlige skolefag tar for seg Bibelens bøker, én for én. Dette året er det to profetbøker og Efeserbrevet som står på planen. Når lærerne stiller spørsmål, kommer hendene raskt i været og svarene imponerer. Det er stor sangglede og stor munterhet når de får besøk utenfra. Når elevene er ferdige med en bibelbok, får de den som sin personlige eiendom. Dette er en gave fra Bibelselskapet.

Mangel på undervisningsmateriell
Vi mangler undervisningsmateriell på blindespråk, sier rektor. Dette er vår største utfordring. Elevene trenger spesielle skrivemaskiner, og moderne utstyr som PC'er for blinde og svaksynte er bare en drøm for oss. Det er også vanskelig å få kvalifiserte lærere. Videre ønsker vi oss flere elever og større muligheter til å hjelpe foreldrene slik at de kan bidra til at barna får et liv som er så normalt som mulig. Bibelselskapet har gitt oss en braille trykkemaskin slik at vi nå produserer braille-bibler selv, forteller Mamisoa Rakotondrabe, som har ansvaret for materiellproduksjon ved blindeskolen.

Din gave gjør det mulig

Gi den videre

Vi har kalt vår generelle faste givertjeneste «Gi den videre». Som giver til denne faste givertjenes...
Les mer

Fakta om Madagaskar

Madagaskar

Areal: 587 041 km2
Folketall: 21 281 844 (juli 2010)
Hovedstad: Antananarivo
BNP pr. innbygger: 1000 USD (2009) (BNP i Norge: 57 400 USD)

Offisielle språk: engelsk, fransk, gassisk
Andel av bef. som kan lese: 68,9 % (over 15 år)

Religioner:
Naturreligion: 52 %
Kristendom: 41 %
Muslimer: 7 %

Faktastoff fra CIA World Factbook 2010

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO