Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

En overlevende etter flommen i Pakistan forlater Bibelselskapets nødhjelpsstasjon med mat i den ene hånden og Det nye testamentet i den andre. Innfelt: Et av mange hus som ble ødelagt under det verste monsunregnet på 80 år.

Foto: En overlevende etter flommen i Pakistan forlater Bibelselskapets nødhjelpsstasjon med mat i den ene hånden og Det nye testamentet i den andre. Innfelt: Et av mange hus som ble ødelagt under det verste monsunregnet på 80 år.

Flom i Pakistan, jordskjelv og tsunami i Bengal

05. november 2010.

I jula 2004 ble Bengalbukta rammet av et jordskjelv med en etterfølgende og ødeleggende tsunami i Indiahavet. I år har det kraftige monsunregnet i Pakistan satt store deler av landet under vann.

Det verste monsunregnet på 80 år har rammet Pakistan. Nesten hele landet lider store skader, med tap av hus, husdyr og over 2000 mennesker er omkommet. Også mange kristne familier er rammet. De har flyttet til sikrere områder, men har mistet så å si alt. Myndighetene sier at disse kristne landsbyene også skal få nødhjelp, men ingenting skjer.

Det pakistanske bibelselskap har lovet å hjelpe disse områdene med det de trenger av mat, klær og rent vann. Nytestamenter og barnebøker vil også være med i nødhjelpspakken. Det pakistanske bibelselskap har godt rykte på seg i landet. Blant de mange organisasjoner som trår til med nødhjelp tror de at de med sin kjennskap vil nå spesielt marginaliserte grupper: 1700 kristne familier og 1800 muslimske- og hindu-familier i provinsene Punjab og Khyber Pakhtoon Khawan.

Bengalbukta (jula 2004)

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

I jula 2004 ble en kraftig tsunami utløst av et jordskjelv i Bengalbukta. De humanitære konsekvensene var enorme, og mange menneskeliv gikk tapt.
Jordskjelv i Bengalbukta med påfølgende tsunami

Vi husker tsunamien forårsaket av et jordskjelv i havet utenfor India og Thailand. Når det skjer naturkatastrofer slik som tsunamien i Bengalbukta, blir det tydelig hvor skjørt menneskelivet er.

Det som følger er sjokk, smerte, savn og depresjoner. Det er tungt å miste mennesker man er glad i og se tapet av hus og eiendom. Umiddelbart melder behovet seg for trøst, sikkerhet, mat, klær, husrom. De overlevende trenger hjelp til å takle sorg og skyldfølelse. Hvorfor døde han eller henne? Hvorfor ble jeg spart? Jeg skulle også ha dødd! Det er mange spørsmål som dukker opp, og det som trengs er først og fremst håp. Hvis håpet også dør, er alt tapt.

I tro på at Guds ord kan gi håp i slike vanskelige situasjoner gikk bibelselskapene i Thailand, India, Indonesia og Sri Lanka inn som partnere med flere hjelpeorganisasjoner i sine land i 2005. I Andhra Pradesh i India fikk for eksempel rammede landsbyer utdelt mat, klær, bibeldeler og lydbibel-spillere. Utdelingen

Kilde: UBS

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO