Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Bibeloversettelse til umanakaina-språket på Papua Ny-Guinea: Sigmund Evensen, Nata og Yayami i dyp konsentrasjon over arbeidet.

Foto: Bibeloversettelse til umanakaina-språket på Papua Ny-Guinea: Sigmund Evensen, Nata og Yayami i dyp konsentrasjon over arbeidet.

Wycliffe: Bibeloversettelse er spennende

02. november 2010. Sigmund Evensen/Wycliffe

Hvordan oversette bibeltekster med livet i båt på Genesaretsjøen for et folk som aldri har sett en båt, og som ikke vet hva en innsjø er? Les om noen utfordringer for bibeloversetterne på Papua Ny-Guinea.

Over kulpen i en uthult trestamme?
Nata, Yayami og jeg sitter sammen i den enkle palmehytta. Vi oversetter historien om Jesus som metter de fem tusen. Min jobb er å forklare hva som står i teksten. Så er det opp til dem å finne den beste umanakaina-måten å uttrykke det på.

- Jesus og disiplene dro i en båt over til den andre siden av den store kulpen, begynner jeg. Jeg vet på forhånd at dette ikke kommuniserer. Det finnes ikke noe ord for innsjø på umanakaina-språket. En kulp under fossen i elva er det som kommer nærmest.

Nata og Yayami ser uforstående på meg.
- Denne kulpen er stor som havet, forklarer jeg. Umanakainaer flest har aldri sett havet, men jeg vet at de to guttene har vært ved kysten. På umanakaina brukes det et låneord for hav fra et nabospråk.
- Er vannet i kulpen bittert som havet?
- Nei, svarer jeg.
- Vannet i denne kulpen er søtt som i elva.
- Brukte de en uthult trestamme til å komme seg over?
Jeg skjønner hva de mener. Uthulte trestammer brukes som kanoer av fiskerne nede ved kysten, det eneste kjente ordet for båt på umanakaina.
- Kanskje det, svarer jeg.

Etter mye fram og tilbake blir vi til slutt enige om å skrive at Jesus og disiplene dro over til den andre siden av den store kulpen som ligner på havet i en uthult trestamme. Ikke perfekt, men det får greie seg foreløpig. Kanskje kan vi sette inn et fotografi av Genesaret-sjøen i det ferdige nytestamentet, tenker jeg.

En, to og veldig mange
Jeg fortsetter med å fortelle om alle menneskene som skynder seg til fots rundt innsjøen for å være der Jesus er. De blir sultne, og Jesus ber disiplene om å gi dem mat.
- To fisker og fem brød var alt de hadde, forklarer jeg. De to fiskene er greit nok, men brød er ukjent i denne delen av Papua Ny-Guinea og trenger en forklaring. Og så er det dette med antallet da. På umanakaina har de bare to tallord, en og to. Du kan riktignok si “to en” som blir tre, og “to to” som blir fire, men alt utover det er enten ”mange” eller ”veldig mange, ikke få”.

I teksten vi skal oversette er det ikke bare snakk om to fisker og fem brød, men også om tolv kurver med mat som ble til overs, og fem tusen menn i tillegg til alle kvinnene og barna som spiste seg mette. Fem tusen, - mer enn to ganger så mange som hele umanakainabefolkningen. Og de var samlet på ett sted! Nata og Yayami ser ut som spørsmålstegn. Hvordan skal vi kunne få fram tallbegrepene i teksten uten at det skaper forvirring, undrer jeg. Sigmund Evensen

Gjenferd, og hvilket ord for vind?
Fortellingen fortsetter med at båten utpå kvelden får sterk motvind. De kjemper mot bølgene. Dette med at disiplene først trodde Jesus var et gjenferd, hadde ingen av oversetterne vanskeligheter med å forstå. De var vant med gjenferd. Men vi måtte snakke mye fram og tilbake om hva slags ord vi skulle bruke for vind, for det er mange forskjellige ord for vind på umanakaina. Til slutt ble vi enige om å bruke nusuru, det generelle ordet for sterk vind.

Det er spennende å være med og lage skriftspråk og oversette Bibelen i en muntlig språktradisjon for aller første gang. Det er fascinerende å se et skriftspråk bli født fram fra virvaret av lyder. Se hvordan mennesker knekker lesekoden og begynner å kommunisere i skrift. Se hvordan kunnskap, forståelse og selvfølelse øker. Det er spennende å lete seg fram og finne ord som kommuniserer bibelteksten inn i en ny sammenheng.

Bibeloversettelse til muntlige språk er spennende og utfordrende. Og det lar seg gjøre!

Om Wycliffe

Wycliffe

arbeider for at alle folk skal ha Bibelen tilgjengelig på sitt språk.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO