Gå til innhold

13 Er noen av dere vis og forstandig? Da må han vise det i gjerning, i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.

Magda Victor er generalsekretær i Det haitiske bibelselskap (arkivbilde fra 2005).

Foto: Magda Victor er generalsekretær i Det haitiske bibelselskap (arkivbilde fra 2005).

Langsiktig hjelp til Haiti

20. januar 2010.

Hele verdens oppmerksomhet ble rettet mot Haiti da jordskjelvet rammet. Hjelpeorganisasjonene var raskt ute med appeller om støtte og konkret hjelp. Hva gjør Bibelselskapet?

- I første omgang er det viktigst at vi støtter det humanitære katastrofearbeidet, sier generalsekretær Stein Mydske.
- Men det kommer en tid da de primære behovene er dekket. Folk som har mistet alt, også sin nærmeste familie, ber oss om ikke å glemme at de da trenger mer enn mat og rent vann.

Troen gir oss håp!
- Det er troen som gir oss håp for fremtiden, sier Magda Victor som er generalsekretær i Bibelselskapet på Haiti. Hun forteller at det på sikt vil være et stort behov for bibler på kreolspråket:
- Det var stor etterspørsel etter nye bibler allerede før jordskjelvet. Nå har folk også mistet biblene sine. Hvordan skal de da få nytt håp? Ikke glem oss når vi ikke lenger er på førstesidene i avisene og TV, sier hun.

Ingen kan ta fra oss troen på Gud
Folk på Haiti er svært religiøse. Vi har hørt reportasjer om lovsang fra ruinene i den ødelagte katedralen og fra gatene som er overfylt av folk som ikke lenger har tak over hodet.
- Vi har mistet alt vi eier, men ingen kan ta fra oss troen på Gud, forteller en kvinne til hjelpearbeideren som spør hvordan de kan synge lovsanger midt i katastrofen. I tillegg til bibler vil Bibelselskapet dele ut bibeldeler som handler om trøst og håp.

Vi vil også støtte
Bibelselskapet gjør et viktig langsiktig arbeid på Haiti og vil være der når nødhjelpsarbeiderne drar. Generalsekretæren forteller at alle de ansatte overlevde jordskjelvet, men mange mistet familiemedlemmer og hjemmene sine. Det gamle bibelhuset er totalt ødelagt, mens det nye har fått store skader på taket. Heldigvis er ikke bibellageret ødelagt, sier hun.
- Vi vil støtte Bibelselskapet på Haiti i det langsiktige arbeidet med å gi folket nytt håp for fremtiden, sier bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen. Rett før jul var han sammen med Magda Victor på et møte i Mexico der man drøftet finansieringen av bibelarbeidet i denne delen av verden.

På denne siden kan du gi en gave til bibelarbeidet på Haiti. Det er også mulig å bruke Bibelselskapets vanlige kontonummer 3000.16.16869 og merke gaven ”Bibler til Haiti”.

Fakta om Haiti

Haiti

Areal: 27,750 km2 (litt større enn halvparten av Danmark)
Folketall: 9 mill.
Hovedstad: Port-au-Prince
Bnp pr. innbygger: 1 300 USD (2008) (Bnp i Norge: USD 59 500)

Offisielt språk: Fransk og kreolsk
Andel av bef som kan lese: 52,9 % (over 15 år)

Religion
Katolikker: 80 %
Protestanter: 16 %
Andre: 3 %
Ca halvparten av befolkningen praktiserer voodoo

Faktastoff fra CIA World Factbook 2010

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO