Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Teolog Jan Christian Nielsen, stud.teol. Stine Kiil Saga og teolog Anders Martinsen ha skrevet boka «Tekster til forandring», om kontekstuell Bibel-lesning.(FOTO: TOR WEIBYE, DAGENMAGAZINET)

Foto: Teolog Jan Christian Nielsen, stud.teol. Stine Kiil Saga og teolog Anders Martinsen ha skrevet boka «Tekster til forandring», om kontekstuell Bibel-lesning.(FOTO: TOR WEIBYE, DAGENMAGAZINET)

Unge teologer utfordrer til ny type bibellesning

02. mars 2010.

1. mars ble boka Tekster til forandring lansert på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Dette er den første boka som på norsk tar for seg metoden kontekstuell bibellesning – lesning av Bibelen i en sosial og samfunnsmessig sammenheng.

Tekster til forandring gir en innføring i metoden som har opphav i Sør-Afrika og Latin-Amerika, og presenterer 19 studieopplegg for arbeid med bibelske tekster. Utgivelsen er et resultat av langvarig arbeid fra treunge teologer som selv har studert i Sør-Afrika: Stine Kiil Saga, Anders Martinsen og gateprest for ungdom, Jan Christian Nielsen.

Forfatterne håper at det dialogiske opplegget som boka inviterer til, kan utfordre en vegring i norsk kristenhet mot å stille kritiske spørsmål tilbibeltekster og bibeltolkning.
- Kritiske spørsmål til Bibelen har ført med seg en risiko for å bli stemplet som ikke kristen nok, mener gateprest for ungdom, Jan Christian Nielsen.
- Også ungdom som jeg møter i jobben, tror at det ikke er greit å stille kritiske spørsmål til Bibel og teologi. Men ulike tolkninger og nye spørsmål er en ressurs for gjenoppdagelse og nytolkning av Bibelen, ikke en trussel, sier Nielsen.

De tre teologene mener drømmen om en annerledes verden lever i mange av Bibelens tekster.
- Oppdagelsen av det sosiale budskapet utfordrer samtidig tradisjonell norsk individualistisk og åndeligbibellesning, sier Anders Martinsen.
- Bibelen er ikke bare relevant for tro og liv på individuelt plan, mange av tekstene er også relevante i forhold til samfunnsmessige verdispørsmål. Teologene mener mange i dag etterlyser en Bibeltolkning som er relevant, tydelig og troverdig i forhold til sosiale spørsmål som miljø, rettferdighet og inkludering av marginaliserte.
-  Tross noen positive tendenser siste tiår, har norsk bibeltolkning vært altfor tam i lesning av tekster somhelt tydelig rommer en sosial dimensjon. Vi håper Tekster til forandring kan være med på å endre dette, avslutter Stine Kiil Saga.

Se Tekster til forandrings ressurssider på Bibel.no.

Les mer om boka i Nettbokhandelen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO