Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 (Foto: John Hughes).

Foto: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 (Foto: John Hughes).

Temadag om bibeloversettelse og bibelspråk

10. mars 2010. Bjørn Håkon Hovde

Lørdag 13. mars står bibelspråk og bibeloversettelse i fokus for «Oversatte dager» på Litteraturhuset i Oslo. Alle er velkomne til å lære mer om arbeidet med den nye oversettelsen av Bibelen og veien fram mot et nytt, moderne bibelspråk.

Det Norske Bibelselskap og Norsk Oversetterforening står som arrangør for en rikholdig temadag. Blant innlederne på Litteraturhusets hovedscene er forlagssjef Turid Barth Pettersen i Bibelselskapet, bibeloversetter Anders Aschim og forfattere som Paal-Helge Haugen og Jan Erik Rekdal.

Programmene begynner kl 10 om morgenen og varer til kl. 14.15. På lørdag kveld er det festforestillinger med mange varierte innslag. For anledningen åpner Kafe Oslo også spisesal i kjelleren, med spesiallagde, oversatte retter.

Oversatte dager er åpent for alle, og det er gratis.

Lørdag 13. mars
10.00–10.30: Turid Barth Pettersen: Veien fram mot en ny bibeloversettelse.
10.30–11.15: Paal-Helge Haugen: Å lese korrektur på Skrifta.
11.15–11.30: Inger Bråtveit: Det religiøse språket. Maktspråk og motspråk.
11.30–12.00: Lunsjpause
12.00–12.45: Jeremiader og andre klagesanger: Oversettermøte mellom bibeloversetter Anders Aschim og forfatter Jan Erik Rekdal.
12.45–13.00: Inger Elisabeth Hansen: Predikeren, Forkynneren, Vismannen. Hvor mange bøker kan tolkes ut fra samme bok, og ha sin plass i Bibelen?
13.00–13.30: Christine Amadou: Hvor norsk skal Bibelen være?
13.30–14.15: Sigmund Evensen: Fra muntlig tale til skriftspråk og Bibel – erfaringer fra 17 år som oversetter i Papua Ny-Guinea.

Alle ønskes velkommen til Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, Oslo

«Erkjennelsen av at det er oversettelse som skaper nye kulturer, er ikke lenger til å overse. Det er i arbeidet med forvandling av begreper for at nye folk skal kunne snakke om nye ting på nye steder, at språkene oppstår. Mennesket er skapt til å forsøke å forstå, og oversettelse gir verktøy»

(Fra Litteraturhusets egen innledning til Oversatte dager)

Se også: www.litteraturhuset.no

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO