Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Enneagrammet - et redskap til personlig selvinnsikt. Kveldssamling tirsdag 13. april kl. 18.00 i Bernhard Getz' gate 3 i Oslo.

Foto: Enneagrammet - et redskap til personlig selvinnsikt. Kveldssamling tirsdag 13. april kl. 18.00 i Bernhard Getz' gate 3 i Oslo.

Forfattermøte med Andreas Ebert

14. april 2010. Bjørn Håkon Hovde

Tirsdag 13. april inviterte Verbum Forlag til en kveldssamling med Andreas Ebert. Forfatteren presenterte sine bøker og snakket om Enneagrammet som et redskap til moderne selvinnsikt. Samlingen ble innledet av oversetter Knut Grønvik.

Verbum Forlag har nylig kommet ut med flere bøker som tar utgangspunkt i Enneagrammet, et urgammelt hjelpemiddel til selverkjennelse og åndelig veiledning.

Enneagrammet beskriver mønstre i vår personlighet som mange ikke selv er klar over. Ved å avdekke disse mønstrene kan Enneagrammet hjelpe den enkelte til større grad av selvinnsikt, til å utvikle sine positive sider og til å forstå medmenneskene sine bedre. Mange har erfart at Enneagrammet på den måten også har bidratt til et tydeligere møte med Gud og mennesker.
Forfatteren Andreas Ebert er prest, sjelesørger og seminarleder for Spiritualitetssenteret "St. Martin am Glockenbach" i München.
- Enneagrammet er en veiviser. Veivisere viser vei, men vi må selv gå veien, påpeker forfatteren Andreas Ebert.
Siden slutten av 1980-tallet har interessen for Enneagrammet vært økende, og bruken har spredt seg til nye målgrupper. I dag benyttes Enneagrammet også som et verktøy til å motivere og videreutvikle relasjonene mellom medarbeidere i bedrifter – og inngår enkelte steder også i bedriftens kommunikasjonsplattform.

 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO