Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

"Bibelen i høytidene" skal skape gode inngangsporter til Bibelens egne tekster.

Foto: "Bibelen i høytidene" skal skape gode inngangsporter til Bibelens egne tekster.

Bibelen i høytidene

12. mai 2010. Bjørn Håkon Hovde

Kristi himmelfartsdag står for døren, og om ikke lenge er det pinse. Men hva feirer vi egentlig - og hvor i Bibelen finner vi tekstene til høytidsdagene?

De fleste norske høytider har opphav i fortellingene fra Bibelen, men ikke alle er like godt kjent med innholdet i de kristne høytidsdagene. Hvorfor kaller vi pinsen for kirkens fødselsdag og hvilken betydning har for eksempel 2. påskedag?

Undervisningsstoff
Bibelselskapet ønsker å formidle bakgrunnen for de kristne høytidene på en enkel måte slik at vi kan skape gode inngangsporter til Bibelens egne tekster. I løpet av året vil vi forut for hver høytid presentere en enkel innledende tekst med forklaringer og lenker til de aktuelle bibelstedene. Etter hvert håper vi at dette kan bli et lite ressurssenter som også kan benyttes i undervisningssammenheng, både i skole og menighet. 

Bibelquiz
Parallelt forsøker vi å legge til rette for en bibelquiz knyttet til høytidene - så kan man utfordre seg selv og andre til å teste sine kunnskaper, og kanskje gjøre seg enda bedre kjent med høytidenes innhold. 

Innholdet er omarbeidet til norsk, men gjengis med tillatelse fra Det Danske Bibelselskab.

«Barnet som forandret verden» (Utsnitt fra «Adoration of the Child» av Gerard von Honthorst (1600-tallet), Uffizi-galleriet, Firenze.)
Les mer om bakgrunnen for de kristne høytidene:

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO