Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

- Vi har store forventninger til den nye bibeloversettelsen som kommer neste høst, sier forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum, Turid Barth Pettersen.

Foto: - Vi har store forventninger til den nye bibeloversettelsen som kommer neste høst, sier forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum, Turid Barth Pettersen.

Bibelselskapet og Verbum Forlag blir ett

06. juni 2010. Kristin Winther Jørgensen/KPK

190 års adskillelse er over.

31. mai vedtok representantskapet i Det Norske Bibelselskap enstemmig vedtektsendringene som vil gjøre det mulig å slå sammen stiftelsene Bibelselskapet og Verbum Forlag. Sammenslåingen vil være et faktum etter at Stiftelsestilsynet har godkjent vedtektsendringene.
– Vi regner med at Verbum Forlag vil være en helt integrert del av Bibelselskapet fra 2011, sier forlagssjef Turid Barth Pettersen.

Utfordringer
Vedtaket går ut på at Verbum går inn i Bibelselskapet og at Bibelselskapet vil overta alle eiendeler og forpliktelser som Verbum har.
– Vi har mange utfordringer i forlagsbransjen, og nå har ikke Verbum salmebokutgivelse lenger. Vi tror at vi står sterkere sammen, sier Barth Pettersen som mener det er bedre å være større sammen enn å være to små forlag.
Hun legger til at det er ingen som vil miste jobben i denne prosessen, og at de ansatte i de to stiftelsene er positive til sammenslåingen.

Historisk
Barth Pettersen forteller at Verbum og Bibelskapet i utgangspunktet var samlet ved opprettelsen i 1816.
– Men i 1820 ble forløperen til Verbum skilt ut fordi de ga ut annen litteratur enn Bibelen. Nå er vi altså sammen igjen. Det er spennende å være med på noe historisk, sier Barth Pettersen. Hun forteller at de to stiftelsene hele tiden har vært nært knyttet til hverandre. Nå blir denne tilknytningen enda tydeligere.
– Selskapsnavnet vil være Bibelselskapet, men Verbum-navnet og logoen vil bli brukt i forbindelse med enkelte utgivelser, som et imprint. Begge merkenavnene og logoene vil bli brukt, avhengig av hva slags utgivelse det er.

Ny bibeloversettelse
En ny bibeloversettelse skal være på plass allerede neste år.
– Vi skal ha mange nye utgivelser i 2011. Da kommer bibelstudiemateriell, referansemateriell og barnebøker i tillegg til rene bibelutgivelser, sier Barth Pettersen.
Hun røper at de også har planer om digitale utgivelser.

Historie

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boka i vår kultur. Bibelselskapet...
Les mer

Om Verbum

Verbum Forlag ble fra årsskiftet 2010/2011 slått sammen med Bibelselskapets forlag. Verbum-navnet le...
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO