Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Bibelinspirator Anne Kristin Aasmundtveit har utarbeidet de  små heftene med bibelord og meditasjoner. Traktatene kan bestilles i Nettbokhandelen.

Foto: Bibelinspirator Anne Kristin Aasmundtveit har utarbeidet de små heftene med bibelord og meditasjoner. Traktatene kan bestilles i Nettbokhandelen.

Tro-, håp- og kjærlighets-traktatene

23. juni 2010.

Bibelselskapet har utarbeidet to sett med pamfletter som retter seg mot mennesker i forskjellige livssituasjoner og med ulik tilknytning til kristen tro. De vakre og hendige heftene er inngangsporter til ulike bibelske temaer - og fungerer godt både som evangeliseringsmateriell og oppmuntringsbrev til andre kristne.

– Menigheter og privatpersoner etterspør ofte materiell til utdeling i ulike sammenhenger, forteller bibelinspirator Anne Kristin Aasmundtveit, som selv har utarbeidet de små heftene med bibelord og meditasjoner. Det første trekløveret med traktater er små foldere (7 x 10 cm) i fargetrykk med utvalgte bibelord knyttet til de tre temaene Bibelen, Jesus og bønn.

– Når de små folderne slås opp kan de stå oppreist på bordet. I hver av traktatene er det et sentralt bibelsk bildemotiv som sammen med tekstene kan være til hjelp for eksempel ved en kort bibelmeditasjon, sier Anne Kristin.

Ulike målgrupper
Mens de små traktatene kun inneholder bibelvers, er de litt større folderne (10 x 16,5 cm) også utstyrt med innledende hjelpetekster og korte meditasjoner. 

– Disse traktatene er først og fremst ment som igangsettere for søkende personer som kanskje ikke er vant til å lese i Bibelen. De henvender seg til mennesker på jakt etter tro, håp og kjærlighet, sier bibelinspiratoren og påpeker at heftene dermed også kan fungere som oppmuntring til en venn i bibelgruppa eller menigheten.

– Vi har erfaring med at mange ønsker tilgang på bibelsk utdelingsmateriell med tanke på evangelisering blant mennesker i ytterkantene av kirkelandskapet, forteller hun. Traktatene er et godt hjelpemiddel til deg som våger å ta et initiativ overfor søkende mennesker.

Bestill dem i Nettbokhandelen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO