Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

«Når engler vrimler - Bønner og betrakninger» av Ragnhild Bakke Waale. Detalj av bokomslaget.

Foto: «Når engler vrimler - Bønner og betrakninger» av Ragnhild Bakke Waale. Detalj av bokomslaget.

Mikael og alle englers dag

28. september 2010.

I 1999 besluttet Kirkemøtet å gjeninnføre markeringen av «Erkeengelen Mikael og alle englers dag». Dagen feires den 29. september ofte i kombinasjon med menighetenes høsttakkefest.

Bibelen omtaler mange engler av forskjellige slag, men det er kun Gabriel og Mikael som navngis. Som de øverste av Guds engler kalles de gjerne for erkeengler. Mikkelsmess, eller Mikaelsdagen, har fått navn etter engelen Mikael.

Bibelen forteller oss hvordan Gud sender sine sendebud til mennesker - enten i drømmer, i syn eller i virkeligheten. Mikkelsmess er en dag der vi kan fokusere på nettopp dette.

Helligdagen ble avskaffet under festdagsreduksjonen av 1770, men den fortsatte likevel å ha stor betydning i mange år. Blant annet på grunn av årstiden og sammenhengen med innhøstningen.

Du kan lese mer om høst og høsttakkefest her.

I 1918 ble Mikkelsmess tatt inn igjen i norske kirkebøker og fra 1999 er dagen gjeninnført i Den norske kirke som valgfri høytidsdag. Feiringen er lagt til søndagen som kommer nærmest Mikaelsdagen den 29. september.

I Den katolske kirke feires Mikkelsmess også til ære for erkeenglene Gabriel og Rafael. I Den ortodokse kirke feires erkeengelen Mikael og alle englene den 8. november.

Aktuell litteratur
Engler er et aktuelt og mye omtalt tema i ulike sammenhenger. I boka Når engler vrimler setter  Forfatteren Ragnhild Bakke Waale dem inn i et kristent perspektiv.
– Da jeg lå på dødens terskel i Rikshospitalets isolat opplevde jeg engler overalt i rommet – over, under og ved siden. De vrimlet. Det handler om et mektig mangfold av sendebud som Gud lar vrimle omkring oss, og Bibelen viser vei i dette terrenget, sier hun.

Takk
Takk,
min store Skaper,
for englevakt,
for englekraft,
for englemakt.

Takk
for dine
millioner myriader
av himmelske hærskarer.

Takk min store Skaper,
for dine nådevarme
himmelpust,
takk!

Hentet fra Når engler vrimler (Ragnhild Bakke Waale)

«Barnet som forandret verden» (Utsnitt fra «Adoration of the Child» av Gerard von Honthorst (1600-tallet), Uffizi-galleriet, Firenze.)
Les mer om bakgrunnen for de kristne høytidene:

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO