Gå til innhold

12 Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten,

- Vi har store forventninger til den nye bibeloversettelsen som kommer neste høst, sier forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum, Turid Barth Pettersen.

Foto: - Vi har store forventninger til den nye bibeloversettelsen som kommer neste høst, sier forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum, Turid Barth Pettersen.

Felles bokhøst i Norges to eldste forlag

04. oktober 2010. Bjørn Håkon Hovde

Bibelselskapet og Verbum Forlag presenterer i år en felles høstliste.
– Det er en historisk begivenhet, sier forlagssjef Turid Barth Pettersen som leder to vitale forlag med nesten 200 år gamle tradisjoner.

For 190 år siden ble forløperen for Verbum Forlag utkilt fra Det Norske Bibelselskap. Den gangen skyldtes det betingelser knyttet til utgivelsesprofil og økonomisk støtte fra andre bibelselskap. Forutsatt at Stiftelsestilsynet godtar en sammenslåing vil Verbum Forlag og Bibelselskapet igjen være ett forlag fra kommende årsskifte.

Begge forlagene har siden etableringen utgitt litteratur som på ulike måter har vært knyttet til Bibelen, og denne tradisjonen vil fortsettes og styrkes etter fusjonen av de to forlagene. Årets høstliste peker i samme retning.

Bibelfortelling og bibelfortolkning
Et av satsingsområdene er bibelfortelling. Helga Samset har vært profesjonell forteller siden 1995, og utga i fjor Håndbok for tekstlesere. I år er hun aktuell med den helt ferske Bibelfortellerboka med undertittelen «Kino i hodet til barn og unge».
– Kan vi lese Bibelen og snakke sammen om teksten på en måte som skaper forandring spør teologene Anders Martinsen (bildet), Jan Christian Nielsen og Stine Kiil Saga som sammen har skrevet boka «Tekster til forandring» med 18 bibelstudieopplegg.– En god forteller kan ikke betrakte tekstene fra utsiden. Å fortelle er å åpne opp for historien du arbeider med, og la den virke på kropp og sjel. Da blir du kanskje også selv forandret, sier forfatteren.

De tre teologene Anders Martinsen (bildet), Jan Christian Nielsen og Stine Kiil Saga har i fellesskap skrevet Tekster til forandring. Gjennom 18 bibelstudieopplegg tilnærmer forfatterne seg bibeltekstene på en ny måte: Hvordan blir vår forståelse av teksten om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd preget av om vi selv er mann eller kvinne? Eller hvordan preges tolkningen av teksten om Jesus og den rike unge mannen av om leseren selv er fattig eller rik?
– I boka forsøker vi å vise hvordan kontekstuelle bibelstudier kan synliggjøre at Bibelen har åpne betydninger og kan nytolkes, forteller Anders Martinsen.

En annen tilnærming til kristen tro og identitet har Sven Aasmundtveit som i boka Atleter for Kristus presenterer et livsnært treningsopplegg for det kristne livet.
– Den åndelige treningen har ikke som mål å tilfredsstille Gud, men å øve kropp, sjel og ånd til liv med Gud og fellesskap med andre mennesker, sier forfatteren.

Programsjef i Norsk Søndagsskoleforbund Odd Ketil Sæbø. Barna i fokus
Odd Kjetil Sæbø (bildet) og Steinar Ekvik har i sine bøker satt fokus på barns spiritualitet og følelsesliv. I boka Gudsbarnet tar Sæbø utgangspunkt i at barn bærer en gudsrelasjon i seg, og at Jesus fremhevet barnet som et forbilde.
– Vi må la oss utfordre av barnas spiritualitet og åndelighet, sier forfatteren som er programsjef i Norsk Søndagsskoleforbund.

Prest og foredragsholder Steinar Ekvik er aktuell med en ny og revidert utgave av boka Tårer uten stemme. I et nytt kapittel behandler han barns sorg ved skilsmisse, et tema som kan oppleves sårbart og vanskelig – både for de voksne som står foran et samlivsbrudd, men også for andre personer med relasjoner til familien og barnet.

Tro, bønn, takk og oppmuntring
«Også sjelen har innimellom behov for å gå i slåbrok og tøfler og slepe foten etter seg,» påpeker Tomas Sjödin. Sitatet er hentet fra boka Godord.
– Med denne lille boka ønsker jeg at leseren skal finne artige ord, trøstende ord, ord som utfordrer og ord som lett kan formidles videre, sier Anne Kristin Aasmundtveit, som har samlet og redigert sitatboka.

Ragnhild Bakke Waale er aktuell med nye bønner og betraktninger i boka «Når engler vrimler». Engler er et aktuelt tema, og i boka Når engler vrimler setter Ragnhild Bakke Waale (bildet) dem inn i et kristent perspektiv.
– Da jeg lå på dødens terskel i Rikshospitalets isolat opplevde jeg engler overalt i rommet – over, under og ved siden. De vrimlet. Det handler om et mektig mangfold av sendebud som Gud lar vrimle omkring oss, og Bibelen viser vei i dette terrenget, påpeker Bakke Waale.

Nyheter fra Bibelselskapet
Bibelselskapets utgir i høst en helt ny bibel tilpasset barn i 11-årsalderen. Boka tar utgangspunkt i undervisningsopplegget «Vandring gjennom Bibelen for barn» og egner seg godt til utdeling i klassene.
– På tross av den unge målgruppen er dette en bibel som inneholder ren uomskrevet bibeltekst tilpasset RLE-faget i skolen. Det handler om å tilrettelegge bibelteksten for 11-åringer. Hele bibelboken blir gjerne for kompakt for denne aldersgruppen, forklarer Turid Barth Pettersen.

Bibelselskapet har i samarbeid med Bibelleseringen, Korsets Seier og barne- og familiepastor Føbe Edvardsen også utviklet en bibel for de yngste barna i småskolen. Lag din egen barnebibel heter boka der barna utfordres til å lage illustrasjonene selv.

Ny bibeloversettelse 2011
Bibelselskapet har i elleve år arbeidet med den nye oversettelsen av Bibelen og forlaget har fokus rettet mot en storstilt bibellansering neste høst. Likevel utvikles det nye og kreative bokprosjekter parallelt med dette arbeidet.
– Det har vært særlig stor interesse for den vanntette friluftsutgaven av Det nye testamentet. Nå foreligger også Markusevangeliet i det samme materialet, men som utbrettbart kartformat, sier forlagssjefen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO