Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Erik Solheim på besøk på Madagaskar (Foto: UD)

Foto: Erik Solheim på besøk på Madagaskar (Foto: UD)

Solheim møter misjonsorganisasjonene

04. november 2010.

Mandag møter Erik Solheim misjonsorganisasjonene for å snakke om Gud og bistand. Han fremhever de gode resultatene organisasjonene har vist.

Religionens plass i menneskers liv har vært undervurdert i utviklingsarbeidet. Dette danner utgangspunkt for et seminar i Oslo som 8. november blir åpnet av utviklingsminister Erik Solheim. Arrangører er Norsk Misjons Bistandsnemnd, Islamsk Råd, WWF og Mellomkirkelig Råd.

Erik Solheim vil sette ned en gruppe som skal se på dette temaet.
- Forslaget fra de kristne organisasjonene om å opprette en gruppe som skal se på utvikling og religion var så godt at vi oppretter en slik gruppe. Den skal se på religionenes plass i utviklingsarbeidet og utfordringer knyttet til utvikling og religion, sier Erik Solheim.

Hvem som bør være med og mandatet for gruppa blir klart før jul.

- Jeg tror det er lurt å ha med folk fra forskjellige religioner og livssyn. Men det viktigste er at de er personlig engasjert og opptatt av religionenes plass i utviklingssamarbeidet, sier miljø- og utviklingsministeren.

Han mener det er mange gode grunner til at religion er viktig i utviklingsarbeidet. Religiøse ledere og trossamfunn spiller en viktig rolle i nesten alle land Norge har utviklingssamarbeid med.

- Det er også viktig å huske at religion og tro kan gjøre utvikling vanskelig. For kvinners rettigheter og likestilling spiller for eksempel trossamfunn og religiøse ledere noen steder en negativ rolle.Erik Solheim på besøk på Madagaskar (Foto: UD)

Erik Solheim har besøkt mange land og sett mye bistandsarbeid de siste årene. - Vi ser mange gode resultater av vår bistand gjennom norske kristne organisasjoner og deres partnere. Ikke minst i land med krig og konflikt.

Norge som stat bruker ikke bistandspenger på misjon. Men ministeren mener at Norge kan støtte utviklingsprosjekter som kristne organisasjoner driver.
- Vi kan drive bistand basert på viktige kristne verdier som nestekjærlighet og ansvar for fellesskapet. Vi må møte folk med en annen tro og religion med respekt. Religionsfrihet er en viktig menneskerett, sier Solheim.

Les mer

Digni

Bibelselskapet er knyttet til Digni (tidl. Bistandsnemnda) og Norad gjennom prosjektet Den barmhjertige samaritan.
Les mer

Religion og utvikling

Dato: 08.11
Sted: Jakob kirke, Hausmannsgate 14, Oslo
Klokkeslett: 09.00 - 18.00
Ingen deltakeravgift

Påmelding

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO