Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

En overlevende etter flommen i Pakistan forlater Bibelselskapets nødhjelpsstasjon med mat i den ene hånden og Det nye testamentet i den andre. Innfelt: Et av mange hus som ble ødelagt under det verste monsunregnet på 80 år.

Foto: En overlevende etter flommen i Pakistan forlater Bibelselskapets nødhjelpsstasjon med mat i den ene hånden og Det nye testamentet i den andre. Innfelt: Et av mange hus som ble ødelagt under det verste monsunregnet på 80 år.

Der Bibelen er nødhjelp

05. november 2010.

Etter at hjelpearbeiderne hadde reist fra katastrofeområdet, da var Bibelselskapet der fortsatt.


Bibelselskapet og naturkatastrofer. «Da hjelpearbeiderne hadde reist var Bibelselskapet der fortsatt»

Det var kommentaren i et område av Peru som ble hardt rammet av jordskjelv for noen år siden. Når en katastrofe har stor oppmerksomhet er det svært mange som kommer inn og gjør en jobb, et viktig arbeid.

Men etter en tid trekker de store organisasjonene seg tilbake. Da er det Bibelselskapets arbeid blir svært synlig, der vi arbeider sammen med de lokale kirkene. Noen skaffer mat, noen gir pleie og omsorg, og Bibelselskapet sørger for at Guds Ord er tilgjengelig for å gi kraft og styrke til å fortsette livet for dem som sitter tilbake etter at en katastrofe har inntruffet.

I siste nummer av Nytt om Bibelen kan du lese mer om arbeidet Bibelselskapet driver i katastrofeområder.

Madagaskar
I tillegg til hovedtemaet løfter vi fram Bibelselskapet på Madagaskar som dette året feirer 175-årsjubileum for den første gassiske bibeloversettelsen. Mange norske misjonsvenner har et særlig hjerte for Madagaskar, og Det Norske Bibelselskap opprettholder et tett samarbeid med Bibelselskapet på øya i Det indiske hav.

Les mer i siste nummer av Nytt om Bibelen

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO