Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Bibelselskapet inviterte til pizza, trylleshow og barnebibler.

Foto: Bibelselskapet inviterte til pizza, trylleshow og barnebibler.

Bibelfest for familie med adopterte barn

10. november 2011.

I byen Lviv inviterer Bibelselskapet i Ukraina en familie med 10 adopterte barn til gratis pizza og barnebibler.

– Bibelselskapet gjør et fantastisk arbeid, og vi er glade for å bidra med vår støtte, forteller eierne av restauranten, Nadiya (49) og Myhaylo Ryba (53).

Innsamling til Bibelseskapet
Ved kassen der kundene betaler står der en monter med informasjon om arbeidet som drives av Det ukrainske bibelselskapet.
– Svært mange kunder legger igjen penger i monteren, forteller ekteparet.

Gratis pizza og barnebibler
Denne dagen hadde en familie med ti adopterte barn blitt invitert til mat og trylle-underholdning. Stein Mydske fra Det Norske Bibelselskapet talte til barna og delte ut barnebibler og kalendere som norske bibelvenner har vært med på å finansiere.

Stein Mydske fra Det Norske Bibelselskapet delte ut barnebibler som norske bibelvenner har vært med på å finansiere.  Stein Mydske (i midten) sammen med adoptivforeldrene Yuri og Nataly. 

Yuri (45) and Nataly (40) har selv to tenåringer, men ser på den utvidete familien som en velsignelse fra Gud og en spesiell oppgave de har fått.
– Barn som bor på institusjoner må klare seg selv fra de er 23 år. Mange har da ikke annet alternativ enn gaten, sier Nataly.

Barnehjemsbarn
Barna kommer fra barnehjem og institusjoner. Foreldrene har blitt fratatt foreldreretten, ofte på grunn av alkohol og narkotikamiksbruk.
– Vi kan merke forandringen i løpet av det første året. De er ofte redde for å bli slått og kaster seg over maten når de kommer til oss, men nå er blitt trygge og rolige, forteller hun.

Barnebiblene vil brukes aktivt, både av barna selv, men også av adoptivforeldrene som nå får god hjelp til å formidle Guds ord på en måte som er tilpasset barna.

200 000 barn
Fattigdommen er tydelig i mange deler av Ukraina. 200.000 barn bor på barnehjem.

Din gave gir Bibelselskapet mulighet til å nå enda flere av disse barna med Gud ord, det ordet som gir trøst og håp, også for barn som opplever en utrygg og vanskelig hverdag.

Takk for din gave!

På disken i restaurenten står en monter for innsamling av gaver til Det ukrainske bibelselskap: Svært mange kunder legger igjen penger, forteller innehaverne av restauranten, Nadiya og Myhaylo Ryba.  Hyggekveld med pizza for ti adoptivbarn i Lviv. 

Husk!

Skattefrie gaver

For å få skattefradrag må du opplyse om navn, adresse og fødselsnummer slik at beløpet kan rapporteres til skattemyndighetene.
Les mer
Årets viktigste førjulsgave: Gi en Bibel til barn i Ukraina!

Gaven kan du enten gi direkte på denne siden (følg linken), eller du kan benytte kontonummer: 3000 16 16869.

Merk innbetalingen med "Prosjektnummer 509"

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO