Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Bibelselskapets styre godkjenner ny bibeloversettelse. Fra venstre: Generalsekretær Stein Mydske, styreleder Tor Tjeransen og forlagssjef Turid Barth Pettersen. (Foto: Dag Smemo)

Foto: Bibelselskapets styre godkjenner ny bibeloversettelse. Fra venstre: Generalsekretær Stein Mydske, styreleder Tor Tjeransen og forlagssjef Turid Barth Pettersen. (Foto: Dag Smemo)

Ny bibeloversettelse godkjent i Bibelselskapets styre

04. februar 2011.

Bibelselskapets styre godkjente 8. desember en ny, norsk bibeltekst.
Den nye oversettelsen blir lansert 19. oktober 2011 og kommer selvsagt både på bokmål og på nynorsk.

Arbeidet har vart i elleve år, og har engasjert mer enn tretti av Norges beste forfattere og bibelforskere. Målet har vært å følge de hebraiske og greske kildetekstene enda tettere enn før, og samtidig skape en uttrykkskraftig og vakker norsk bibeltekst.

Levende ord på et levende språk
– Hvorfor oversetter vi Bibelen, spør Tor Tjeransen, styreleder i Bibelselskapet. Og han fortsetter:
– Fordi Gud ble menneske i Jesus Kristus. Han snakket det språket vanlige folk snakket på hans tid. Ordet ble menneske og må igjen og igjen bli menneske. Derfor må ord fra en levende Gud til levende mennesker også være ord på et levende språk. Fordi språket forandrer seg, må Bibelen oversettes omtrent hvert 30. år. Bibelselskapets forrige oversettelse kom i 1978. Med den nye oversettelsen har nye generasjoner i Norge fått Guds ord på sitt eget hjertespråk.

Bibelen som litteratur
En mengde norske forfattere har vært brukt som konsulenter, blant andre Inger Bråtveit, Oskar Stein Bjørlykke, Jon Fosse, Paal-Helge Haugen, Inger-Elisabeth Hansen, Odveig Klyve, Karl Ove Knausgård, Jørgen Norheim, Håvard Rem, Jan Erik Rekdal, Jan Ove Ulstein og Hanne Ørstavik. Forfatterne har samarbeidet med mange av Norges fremste bibelforskere. Deres oppgave har vært å kvalitetssikre de hebraiske og greske kildetekstene og fortolkningen av dem.

Sammen har de søkt å ta vare på de litterære uttrykksmåtene og teknikkene som brukes av de bibelske forfatterne. Språket er blitt enklere og mer kraftfullt, fordi det brukes færre ord og nye ord, samtidig som ordvalg og setningsbygning viser at dette er en moderne, norsk bibeltekst.

Les mer om den nye bibeloversettelsen

  • Forståelig for mennesker i dag
  • Bygger på de eldste håndskriftene
  • Mest benyttet i menighetene
  • En bibel barn og unge er kjent med
  • Bibelselskapet støtter bibelarbeid i hele verden

Les mer om Bibel 2011

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO