Gå til innhold

1 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?»

10 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Bli med på tekstleserkurs!

Foto: Bli med på tekstleserkurs!

Tekstleserkurs

01. februar 2011.

Tekstleserkurset er i utgangspunktet et kveldskurs på ca tre timer, der menigheten eller flere grupper kan samarbeide om å arrangere kurset. Bibelselskapet tilbyr kursholdere.

Kurset egner seg godt for deg som ønsker å bli en bedre formidler av bibeltekster.

På dette kurset jobber man med å komme inn i tekstene og med å uttrykke dem godt, ikke som skuespillere, men som naturlig gode formidlere i en kirkelig sammenheng. Siden tekstlesning er en del av forkynnelsen, er det viktig at budskapet når lytterne! Dette kurset er derfor velegnet for tekstlesere og prester, men kan også være til inspirasjon for vanlige bibelgruppemedlemmer. Kurset presenterer en god metode for å gå inn i en tekst, og det gis individuell veiledning så langt det er mulig.

Antall deltakere
10-12 personer er et fint antall deltakere for dette kurset.

Kostnad
Kurset koster kr 4000,- for en kveld. Vi tilbyr også et påbyggingskurs, med dypdykk ned i Bibelens sjangre og mer krevende tekster. Holdes begge kursene sammen, koster de til sammen kr 6000,-.

Vi kan skreddesy tekstleserkurset og vårt bibelfortellerkurs, så de kan holdes over to kvelder i samme menighet. Overnatting for kursleder kommer da i tillegg. Kursholders reise dekkes av Bibelselskapet.

Kontakt gjerne:
Anne Kristin Aasmundtveit, bibelinspirator/redaktør
E-post: aka@bibel.no
Telefon 22 93 27 25

Bibelselskapet tilbyr en rekke kurs og samarbeider også med eksterne kursholdere.

Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO