Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Bibeloversettelse til umanakaina-språket på Papua Ny-Guinea: Sigmund Evensen, Nata og Yayami i dyp konsentrasjon over arbeidet.

Foto: Bibeloversettelse til umanakaina-språket på Papua Ny-Guinea: Sigmund Evensen, Nata og Yayami i dyp konsentrasjon over arbeidet.

Wycliffe: Markedsandel på 100 %

09. mai 2011.

Jeg er investor. For 30 år siden satset kona mi, barna våre og jeg alt vi hadde på én eneste stor investering. Familie og venner satset stort de også.

Det vi investerte, var 20 år av våre liv til oppgaven med å gi en isolert folkegruppe på 2500 mennesker i Papua Ny-Guinea et skriftspråk og Det nye testamentet oversatt til morsmålet. Venner i Norge investerte millioner av kroner i løpet av disse årene for å gjøre det hele mulig. Forbønnspartnere over hele verden investerte år i bønn til Gud for umanakaina-folket.

- Hvorfor? blir vi ofte spurt.
- Hvorfor denne enorme investeringen for en sånn liten folkegruppe i et fjernt land? Et kort svar er at disse menneskene er like verdifulle i Guds øyne som du og jeg. Språket deres er like viktig for dem som norsk er for oss. De har samme behov for å kunne lese og skrive og tilegne seg kunnskap som vi har. Og når vi ikke kan tenke oss å være uten Bibelen på vårt eget språk, hvorfor skal de?

Bibelen på 4000 språk
Matteus, Markus, Lukas og Johannes var bibeloversettere. De tok alt de hørte Jesus fortelle på arameisk og oversatte det til gresk, det språket som ble brukt av mange i middelhavsområdet på den tiden. Siden da har oversettelsesarbeidet spredd seg til å omfatte mer enn 4000 språk i alle verdensdeler. Disse språkene snakkes av 97 % av jordas befolkning. Riktignok har ikke alle disse menneskene en bibel i hånda. Mer enn én milliard kan ikke lese, og noen steder er Bibelen en forbudt bok. Men at oversettelsesarbeid enten er fullført, eller har kommet i gang på 4000 språk, det bør skape begeistring!

Alle folkeslag
Men Gud nøyer seg ikke med en markedsandel på 97 %. Hans mål er 100 %. Jesus illustrerer dette med lignelsen om mannen som hadde en flokk på 100 sauer, der én var blitt borte. Bonden fokuserte all sin oppmerksomhet på å finne denne ene sauen, den siste 1 %. Han fant den kanskje på en utilgjengelig fjellhylle. Kanskje satt den fast i et tornekratt? Begrepene folkeslag, stammer, språk og nasjoner er brukt mer enn 160 ganger i bibelen, oftest med ord som alle eller hver/hvert foran. Jesus befalte for eksempel de som trodde på han å gjøre alle folkeslag til disipler. For ham var ikke folkegruppenes størrelse et argument.

Fokus
I dag er det altså fortsatt 3 % av jordas befolkning som ikke har noen del av Bibelen oversatt til morsmålet. Som snakker mer enn 2000 språk, de aller fleste uten skriftsystem. Mange av folkegruppene befinner seg i deler av verden der forskjellige forhold gjør dem svært utilgjengelige. Også disse menneskene burde gis mulighet til å høre Gud snakke et språk de forstår.

Bonden i lignelsen fokuserte all sin oppmerksomhet på å finne den siste sauen. På samme måte er det viktig for oss å fokusere på de 3 % som nå står igjen. Det blir ikke lett. Det kommer til å kreve mye bønn, massevis av penger, og hundrevis av kristne som er villige til å investere liv og evner sånn at det kan skje.

Vil du bli investor sammen med oss? Bli med og invester i Bibelen, sånn at markedsandelen kan økes til 100 % snarest mulig!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO