Gå til innhold

8 Da sa Boas til Rut: «Hør, min datter! Gå ikke for å sanke aks på noen annen åker. Gå ikke herfra, men hold deg til tjenestejentene mine.

Årsmelding for Det Norske Bibelselskap 2010

Foto: Årsmelding for Det Norske Bibelselskap 2010

Utdrag fra Årsmelding for Bibelselskapet 2010

22. august 2011.

Arbeidet med å fullføre de nye bibeloversettelsene har hatt høyeste prioritet i 2010. De nye oversettelsene til nynorsk og bokmål, som nå er ferdige, vil være viktige redskaper for å nå ut med evangeliet til nye mennesker i Norge.

Bibeldagen
Bibelarbeidet på Cuba var tema for innsamlingen på Bibeldagen 2010. Dette delvis isolerte og lukkede landet byr på store og spesielle utforinger i bibelarbeidet. Landet har et rikt og variert kirkeliv, men den samme fattigdommen som preger landet så sterkt gjør seg også gjeldende for kirkene. De politiske myndigheter ser ikke ut til å blande seg vesentlig inn i det kirkelige arbeidet, og både registrerte og uregistrerte menigheter får arbeide relativt fritt. Men den økonomiske situasjonen gjør at bibler, og for så vidt all annen litteratur kirkene har behov for, må importeres og betales fra utlandet.

Vi har så langt ikke et eget bibelselskap på Cuba, men arbeidet er organisert rett under Det cubanske kirkerådet (felleskirkelig organ) i den såkalte Bibelkommisjonen. Til Bibeldagen hadde vi besøk av Rev. Miguel Marcial Hernandez S., som er valgt leder for Consejo de Iglesias de Cuba (Det cubanske kirkerådet), og Alain Montano H., leder for bibelkommisjonen. De besøkte menigheter i Oslo, Bergensområdet, Møre, Trondheim, Bodø og Fauske. Det er utfordrende å finne tid i menighetene til å være vertskap for utenlandske gjester. Men for bibelvenner rundt i landet og for Bibelselskapets gjennomslag i kirke-Norge har dette stor betydning. Å møte inspirerte kristne søsken fra andre land er bestandig givende. De ble tatt godt imot, og Cuba oppleves som et prosjekt som appellerer i Norge.

I oktober ble det arrangert en 10-dagers gruppereise til Cuba, hvor de 25 deltakerne fikk oppleve å møte ulike deler av det cubanske kirkelivet. Deltakerne fikk en spennende tur, og Det cubanske kirkerådet uttrykker at kontakten med kristne i andre land er svært viktig.

Samarbeidet med Ukraina
Bibelselskapet har hatt et nært samarbeid med Det ukrainske bibelselskap helt siden stiftelsen i 1991. Vi gir årlig prosjektstøtte til selskapet, men vi har også i betydelig grad bidratt til finansiering av et nytt bibelhus i Kiev. Når dette innvies på forsommeren 2011 vil nesten halvparten være betalt av norske givere.

På vegne av fellesskapet i UBS, bidrar vi med penger og legger til rette for at administrasjonen og styret i Det ukrainske bibelselskap kan bruke sin kompetanse når det gjelder språk, kjennskap til kultur og personlige kontakter for å styrke svakere bibelselskaper i regionen, særlig i Sentral- Asia.

“Den barmhjertige samaritan” - UBS' hiv-satsing i Afrika
2010 har vært et år med vekst for programmet ”Den barmhjertige samaritan”, både i kvantitet og kvalitet. Det er en stor utfordring å skulle endre folks grunnleggende holdning til hiv og aids. Informasjon alene skaper ikke endring, derfor bruker bibelselskapene Bibelen for å formidle vårt budskap. Dette er en bok alle kirkesamfunn i Afrika kjenner og har tiltro til, og derfor fungerer det. Vi skaper endring fordi vi taler til folks hjerte, ikke bare deres hjerne.

Over 30 land i Afrika er involvert i programmet ”Den barmhjertige samaritan”. Bibelselskapet i Norge er spesielt engasjert i Etiopia og Kenya.

Bibelselskapet har i 2010 fortsatt å støtte tre prosjekter med Norad-midler via Bistandsnemnda og innsamlede midler. Vi støtter også HIV Service som er en del av UBS Africa Area Service Center. HIV Service utgjør navet i satsingen; de har ansvar for oppfølging og kvalitetssikring av ”Den barmhjertige samaritan” hos de nasjonale bibelselskapene og bidrar til at programmet har så stor suksess.

Bibelbruk for voksne, barn og ungdom: Det ble avholdt 13 Vandring gjennom Bibelen (VGB) voksenkurs i 2010. Antall deltakere var til sammen 516.

Vandring gjennom Bibelen for barn (VGBB) er øremerket RLE-undervisningen i 5. eller 6. klasse i skolen. I Norge er det ca. 60 000 barn i kullet på 5. trinn, og 8674 har vært igjennom kurset i 2010. I 2010 ble det holdt et kursholderkurs på Bildøy utenfor Bergen i samarbeid med Norsk Lærerakademi. Det er også avholdt en inspirasjonsdag for kursholdere. Deltakerantallet var rundt 20.

Kurs i tekstlesning og bibelfortelling er et nytt kurstilbud av året. I tekstlesing har vi arrangert et kurs for Bibelfortellerforum og avholdt fem kurs selv; i bibelfortelling har vi arrangert et kurs med Helga Samset og holdt to kurs selv. Bibelfortellerforum er en gruppe på ca. 6-10 personer som møtes to til tre ganger i året for å ta opp temaer som er av interesse for bibelfortellere. I 2010 har deltakere i forumet vært bidragsytere under kirkedagene i Tunsberg og under inspirasjonsdagen for VGBB.

Vi har i 2010 utgitt heftet Giverglede, som en oppmuntring til faste givere, og utviklet en serie bibelbaserte traktater som er blitt svært godt mottatt: På jakt etter tro, På jakt etter håp, På jakt etter kjærlighet, På jakt etter ein ny sjanse, På jakt etter tid, Bibelen, Jesus, Bønn.

Prosjektsamarbeid


Kristenrussen: Bibelselskapet har fortsatt samarbeidet med Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS) om kristenrussen. Kristenrussprosjektet for skoleåret 2010-2011 går til Bibelselskapet og NKSS' internasjonale arbeid (50 % på hver), med fokus på skoleungdom og studenter i Aserbajdsjan. Årets team fra Ansgarskolen besøkte landet i juli 2010 sammen med prosjektleder Morten Eikli (NKSS) og vår bibelmisjonsleder.

KRIK: Samarbeidet med KRIK (Kristen Idrettskontakt) i Norge om vårt felles prosjekt i Afrika er inne i en ny fase.Manualen for hiv-arbeid blant ungdom er nå ferdig og skal tas i bruk i 2011. Bibelselskapet var godt profilert på sommerstevnet 2010 og støttet innsamlingen til videreføringen av prosjektet med bibler og arbeid blant ungdom i Afrika.

Menighetsavtaler: Seks menigheter har opprettet en spesiell menighetsavtale med å støtte bibelmisjon gjennom Bibelselskapet: Tromsøysund menighet, Fauske menighet, Furuset menighet, Brunkeberg menighet, Porsgrunn Frikirke og Betania Kristiansand.

Kvinnenes internasjonale bønnedag KIB: Inntektene fra Kvinnenes internasjonale bønnedag er innarbeidet i budsjettet. Midlene overføres som prosjektstøtte, og i 2010 gikk inntektene til arbeidet blant tenåringsmødre og kvinner utsatt for seksuelle overgrep i Kamerun.

Gaveinntekter 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gaver og offer 18 172 21 229 21 665 21 978 22 146 21 428
Testamentariske gaver 933 516 1 735 1 272 1 036 855
Norad-støtte* 1 003 719 891 1 117 1 227 1 594
Totalt 21 109 22 464 24 281 24 367 24 410 23 877

Tallene er oppgitt i tusen kroner
*Netto støtte

Så ut Guds ord

Bibelmagasinet
I forbindelse med lanseringen av Bibelselskapets nye bibeloversettelser, som lanseres 19. oktober, er det laget et informasjonsmagasin. Her kan en lese mer om den nye oversettelsen. Bladene kan bestilles gratis fra Bibelselskapet.

Bibelbaserte traktater
Nå kan Bibelselskapet tilby forskjellige traktater som egner seg godt for utdeling. Traktatene kan bestilles gratis fra Bibelselskapet. Se www.bibel.no/materiell eller ta kontakt med Bibelselskapet: bibelmisjon@bibel.no

 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO