Gå til innhold

27 Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!»

Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Foto: Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Leder: Dugnad for bibelglede

22. august 2011.

19. oktober lanseres de nye bibeloversettelsene på nynorsk og bokmål. Det er en viktig begivenhet for alle som er opptatt av at bibelske verdier og Bibelens fortellinger skal påvirke og glede nye generasjoner. Bibelselskapet inviterer derfor både menigheter og
enkeltpersoner til dugnad for bibelglede i tiden fram til jul.

Bibelselskapet har skrevet til alle landets menigheter og invitert til bibelfest både nasjonalt og lokalt. Ny bibeltekst gir spennende muligheter for å nå ut til nye grupper mennesker med et budskap som gir håp og glede. Her på nettsiden finner du tips til hvordan dette kan gjøres.

Lytt og les

Jeg husker fra mine første besøk i Russland hvordan menigheten møttes en time før gudstjenesten bare for å lytte til sammenhengende bibellesning. Der var Bibelen mangelvare, og folk var sugne på å høre og lese Guds ord. Selv om vi ikke mangler bibler i Norge, tror jeg det å lytte til bibelfortellingene lest i sammenheng vil være en sterk og god opplevelse, særlig nå som vi får ny oversettelse. Forfattere har vært med og finslipt det nye bibelspråket. Det bidrar sterkt til at vi nå får et levende og vakkert bibelspråk.

Lytt og les, gjerne sammen med familie, naboer og venner!

Bibelfest fra Ecuador til Norge

I mars fikk jeg oppleve hva det betyr for en urfolksgruppe å få hele Bibelen på morsmålet quechua cañar for aller første gang. Det ble markert fra både landets president i sin faste lørdagstale på TV, i mange radioprogrammer og ikke minst gjennom en folkefest i de to byene Tambo og Cañar. Både lokale kirkeledere og norske misjonærer kan fortelle hvordan evangeliet har forandret livsstil og holdninger i Cañar. De første årene ble misjonærene jaget og kastet stein på, og helgefylla var et stort sosialt problem. Nå så vi nesten ingen alkoholmisbruk og misjonærene var betraktet som de innfødtes støttespillere. Det var påtagelig å se hvordan menigheter som brukte quechuaspråket hadde vokst etter at de fikk Det nye testamentet på sitt et språk for noen år siden.

Allerede dagen etter bibelinnvielsen satt gamle og unge i kirken med sine nye bibler og fulgte med på tekstlesning og preken. Tenk om vi kunne oppleve det samme i norske menigheter etter vår bibellansering 19. oktober!

Alt om bibellanseringen

19.10.2011

Salgsstart for ny bibel

Merk datoen og planlegg markeringer og arrangementer for Bibelen. Her finner du mer informasjon og programforslag (direktelink: www.bibel2011.no)

Benytt lanseringen til å slå et slag for Bibelen i menighet og lokalmiljø!


Forhåndsbestilling

Den nye oversettelsen kan også forhåndsbestilles i Nettbokhandelen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO