Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Bibelfortellerkurs

20. oktober 2011.

Han sto en stund utenfor døra til hovedhuset. Så rettet han ryggen og gikk inn. Faren satt ved bordet, så opp og smilte. Den yngste sønnen sa: «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Faren ble alvorlig. «Er du klar over hva du ber meg om?» sa han. Men han skiftet sin eiendom mellom begge sønnene. Ikke mange dager etter solgte den yngste alt sitt og dro til et land langt borte. Der hadde han det bra, lenge.

Slik kan en bibelfortelling starte. Inn mot teksten, men likevel: bildene skal utvides, skape en fornemmelse, hos forteller først og så i tilhørerne.
Fortellingen skal fortelles som om det var første gang man hørte den, ja, den skal bli ny rett for øynene på tilhørerne, selv om de har hørt den siden de selv gikk på søndagsskolen.

«Kjør kino i hodet!» oppfordret kursholder Helga Samset under fortellerkurs i Bibelselskapets regi.

Meget motiverte deltakere, får man legge til. Kursholderen selv var overrasket over hvor høyt nivå det var på fortellerne.

«Jeg ble så oppmuntret og glad for fortellingene de delte! De hadde en eleganse i oppbygningen og en oppriktighet i fremføringen som gjorde veldig inntrykk på meg,» sier hun.

Bibelen har et rikt fortellermateriale. Det er så mange muligheter og fine skatter å ta av. Men formidlingen er en kunst – som er oppnåelig for de fleste av oss når vi får litt hjelp til å gjøre det på vår egen måte.

Bibelselskapet arrangerer kurs og holder kurs i bibelfortelling, se våre hjemmesider www.bibel.no/kurs

Tekst: Anne Kristin Aasmundtveit

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO