Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Foto: Stein Mydske er generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.

Leder: Gud snakker vårt språk

20. oktober 2011.

I og med lanseringen av nynorsk- og bokmålsoversettelsene 19. oktober i år, har jeg i løpet av mine 25 år i Bibelselskapet vært med på lanseringen av tre helt nye bibeloversettelser. De to andre var førstegangsoversettelser til helt nye språk, iraqw i Tanzania i 2004 og quechua cañar i Ecuador i mars i år. Bibeloversettelse er vår viktigste oppgave. Mennesker i dag skal få oppleve at Gud snakker vårt språk, på samme måte som Jesus snakket folkets eget språk i Galilea og Judea.

Hva er utfordringen?

Beregninger viser at det pr. i dag er 577 millioner mennesker som overhodet ikke har noen del av Bibelen de kan lese på sitt eget språk. Disse menneskene representerer hele 3552 forskjellige språk! Enda grundigere analyser viser at det på 2356 av disse språkene er et umiddelbart behov for bibeloversettelse fordi folk i tillegg til sitt eget morsmål heller ikke behersker noe annet språk som har en bibeloversettelse. Det er vår fremste utfordring å kunne gi disse 577 millioner mennesker den samme muligheten til å høre og lese det Gud sier som vi selv har. De forente Bibelselskaper samarbeider derfor også med andre organisasjoner som driver oversettelsesarbeid til helt nye språk, særlig gjelder dette Wycliffe og Summer Institute of Linguistics (SIL).

Hva skjer nå?

Gjennom De forente Bibelselskaper er vi med på 457 oversettelsesprosjekter verden rundt. Hele 263 av disse er til språk uten noen bibeloversettelse fra før, mens 194 er nye oversettelser eller revisjoner. De fleste førstegangsoversettelsene skjer til språk i Asia (100) og Afrika (97). Bibeloversettelse er et tidkrevende arbeid. I gjennomsnitt må man beregne 13 år på å oversette Det nye testamentet når det ikke er gjort noe oversettelsesarbeid fra før. Noen ganger må oversetterne lage både skriftspråk og grammatikk før selve oversettelsen kan starte. Dessuten må folk læres opp til å kunne lese og skrive sitt eget morsmål. Fra Bibelselskapet har både Frøydis Nordbustad i Tanzania og Konstanse Raen i Kamerun vært med på et slikt krevende språkdanningsarbeid de siste 30-40 årene.

Hva kan du gjøre?

Når vi nå tar i bruk de nye norske oversettelsene på nynorsk og bokmål skal vi tenke på alle dem som fremdeles venter på å høre Gud snakke deres språk. Her i Norge arbeider vi fremdeles med førstegangsoversettelse av utvalgte bibeltekster til sørsamisk og en ny oversettelse av hele Bibelen til nordsamisk. Samtidig støtter vi oversettelsesarbeidet i mange andre land.

Vi utfordrer derfor alle bibellesere, nye og gamle, til å gi en spesiell takknemlighetsgave til bibeloversettelsesarbeidet denne høsten.

Stein Mydske
Generalsekretær

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO