Gå til innhold

9 La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode.

Frå venstre: Bibelomsetjar Hans-Olav Mørk og generalsekretær Stein Mydske i Bibelselskapet. Forlagssjef Svein E. Andersen og bibelomsetjar Norvald Yri i Bibelforlaget (Hermon Forlag). Foto: Dag Kjær Smemo

Foto: Frå venstre: Bibelomsetjar Hans-Olav Mørk og generalsekretær Stein Mydske i Bibelselskapet. Forlagssjef Svein E. Andersen og bibelomsetjar Norvald Yri i Bibelforlaget (Hermon Forlag). Foto: Dag Kjær Smemo

Saman om bibelspreiing i Syria

05. april 2011.

Stein Mydske, generalsekretær i Bibelselskapet, inviterte nyleg sentrale personar i Bibelforlaget og Hermon Forlag til ein samtale om bibelomsetjing og bibelmisjon.

Etter samtalane overrekte forlagssjef Svein E. Andersen ei gåve på 50 000 kroner til Bibelselskapet sitt arbeid i Syria. Bibelselskapet og Bibelforlaget står bak dei to mest selte bibelomsetjingane til norsk, og vert i mange samanhengar oppfatta som konkurrentar. Med pengegåva til Bibelselskapet ønskjer forlagssjef Svein E. Andersen å synleggjere at han deler Bibelselskapet sin visjon om å gi alle menneske Guds ord på eit språk dei forstår og til ein pris dei kan betale.

– I Vesten har vi eit luksusproblem, vi kan velje mellom fleire ulike bibelomsetjingar. Mange menneske i andre land har ikkje Bibelen på sitt eige språk, eller dei har ikkje råd eller moglegheit til å skaffe seg sin eigen bibel, seier Stein Mydske.

Biblar til Syria
Syria er eit land med muslimsk fleirtal, men med ein veksande kristen minoritet. I 2011 vil Bibelselskapet støtte bibelarbeidet i Syria med minimum 150 000 kroner.

– Dette er eit føremål vi gjerne bidreg til. Gåva på 50 000 kroner er eit konkret vitnesbyrd om at vi anerkjenner det viktige arbeidet Bibelselskapet gjer i denne delen av verda. Bibelforlaget har tradisjonelt støtta bibelspreiing gjennom undergrunnsarbeid i lukka land. Men vi har likevel stor tru på Bibelselskapet sitt arbeid og den internasjonale verksemda som vert drive gjennom Dei sameinte bibelselskap, understrekar Svein E. Andersen.

Open samtale
– Vi synest det er viktig å vise at vi kan samarbeide om arbeidet med å bringe Guds ord til nye menneske. På møtet vårt diskuterte vi også korleis vi best kan omsetje Bibelen her i Noreg. Vi ønskte å invitere Bibelforlaget til ein open samtale om desse utfordringane. Samtaleforma gjer det ofte mogleg å drøfte synspunkt på ein meir nyansert måte enn i debattspaltene i avisene, avsluttar generalsekretær Stein Mydske i Bibelselskapet. At trufaste bibellesarar også kan ha glede av å bruke fleire norske omsetjingar, er Mydske og Andersen samde om.

KPK

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO