Gå til innhold

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Ingeborg Mongstad-Kvammen er ny generalsekretær i Det Norske Bibelselskap. Foto: Dag Kjær Smemo.

Foto: Ingeborg Mongstad-Kvammen er ny generalsekretær i Det Norske Bibelselskap. Foto: Dag Kjær Smemo.

Ingeborg Mongstad‐Kvammen blir ny generalsekretær i Bibelselskapet

15. juni 2011.

For første gang blir en kvinne generalsekretær i Bibelselskapet i Norge. Ingeborg Mongstad‐Kvammen tar over ledelsen etter Stein Mydske fra 1. januar 2012.

Mongstad-Kvammen har yrkesbakgrunn fra Feltprestkorpset og har doktorgrad i Det nye testamentet fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Hun har i mange år vært tilknyttet KFUK-KFUM, senest som styreleder i perioden 2007-2010.

– Bibelselskapet har med tilsettingen av Mongstad-Kvammen gjort et strategisk valg for framtiden. Hun har god erfaring med å kommunisere tro til unge mennesker og mennesker uten en aktiv kirketilhørighet, sier styreleder Tor Tjeransen.

Bibelselskapet lanserer ny bibeloversettelse 19. oktober i år. Oppgaven framover blir å sørge for at denne Bibelen blir tatt i bruk av mange.

Ingeborg Mongstad-Kvammen (39) er cand.theol. fra Misjonshøgskolen (1998) og Ph.D. fra Misjonshøgskolen (2008). Hun har også utdanning innen pedagogisk veiledning fra NLA (2009). Mongstad-Kvammen ble ordinert til prest i Den norske kirke med tjeneste i Feltprestkorpset i 2007. Hun har gjennom studier og tillitsverv bred felleskirkelig internasjonal erfaring. Hun har bl.a. studert i Tyskland, England og Kenya og vært en aktiv bidragsyter i verdens KFUK, europeisk KFUM og verdensalliansen av KFUM. Hun har også erfaring fra Kirkenes verdensråd og Det lutherske verdensforbund.

Mongstad-Kvammen har ledererfaring både fra Norges KFUK-KFUM hvor hun har vært styreleder de siste fire årene, KFUK-KFUM Global hvor hun har vært styreleder de siste to årene, og fra Feltprestkorpset, hvor hun nå arbeider. Hun har det siste året vært fungerende stabsprest ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen og fungerende sjef for Feltprestkorpsets fagavdeling. Tidligere har Ingeborg Monstad-Kvammen vært lærer ved Sunnmøre Folkehøgskule, medarbeider ved Norges KFUK-KFUM sitt nasjonale kurssenter, samt høgskolelektor i bibelfag ved Misjonshøgskolen og senere forskningsstipendiat samme sted. Ingeborg Mongstad-Kvammen er oppvokst i Sandnes og bor nå i Stavanger.

Styret fattet sin beslutning om å tilsette Ingeborg Mongstad-Kvammen på styremøtet 7. juni, etter en omfattende rekrutteringsprosess. Mongstad-Kvammen tiltrer som generalsekretær fra 1. januar 2012.

Bibelselskapet har 33 ansatte og et årsbudsjett på 45 millioner kroner. Bibelselskapet selger hvert år i gjennomsnitt ca. 55.000 norske bibler (17 % er nynorsk).

For ytterligere informasjon, kontakt:
Styreleder Tor Tjeransen
telefon: 924 22 235

Generalsekretær Stein Mydske
telefon: 22 93 27 10
mobil: 95 23 27 81
e-post: stm@bibel.no

For pressen

Ingeborg Mongstad-Kvammen er utnevnt til ny generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.
Ingeborg Mongstad-Kvammen er utnevnt til ny generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.
Klikk på bildene for å laste ned foto i trykkekvalitet.
Fotograf: Dag Kjær Smemo.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO