Gå til innhold

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.

Ingeborg Mongstad-Kvammen er ny generalsekretær i Det Norske Bibelselskap. Foto: Dag Kjær Smemo.

Foto: Ingeborg Mongstad-Kvammen er ny generalsekretær i Det Norske Bibelselskap. Foto: Dag Kjær Smemo.

Ingeborg Mongstad‐Kvammen blir ny generalsekretær i Bibelselskapet

15. juni 2011.

For første gang blir en kvinne generalsekretær i Bibelselskapet i Norge. Ingeborg Mongstad‐Kvammen tar over ledelsen etter Stein Mydske fra 1. januar 2012.

Mongstad-Kvammen har yrkesbakgrunn fra Feltprestkorpset og har doktorgrad i Det nye testamentet fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Hun har i mange år vært tilknyttet KFUK-KFUM, senest som styreleder i perioden 2007-2010.

– Bibelselskapet har med tilsettingen av Mongstad-Kvammen gjort et strategisk valg for framtiden. Hun har god erfaring med å kommunisere tro til unge mennesker og mennesker uten en aktiv kirketilhørighet, sier styreleder Tor Tjeransen.

Bibelselskapet lanserer ny bibeloversettelse 19. oktober i år. Oppgaven framover blir å sørge for at denne Bibelen blir tatt i bruk av mange.

Ingeborg Mongstad-Kvammen (39) er cand.theol. fra Misjonshøgskolen (1998) og Ph.D. fra Misjonshøgskolen (2008). Hun har også utdanning innen pedagogisk veiledning fra NLA (2009). Mongstad-Kvammen ble ordinert til prest i Den norske kirke med tjeneste i Feltprestkorpset i 2007. Hun har gjennom studier og tillitsverv bred felleskirkelig internasjonal erfaring. Hun har bl.a. studert i Tyskland, England og Kenya og vært en aktiv bidragsyter i verdens KFUK, europeisk KFUM og verdensalliansen av KFUM. Hun har også erfaring fra Kirkenes verdensråd og Det lutherske verdensforbund.

Mongstad-Kvammen har ledererfaring både fra Norges KFUK-KFUM hvor hun har vært styreleder de siste fire årene, KFUK-KFUM Global hvor hun har vært styreleder de siste to årene, og fra Feltprestkorpset, hvor hun nå arbeider. Hun har det siste året vært fungerende stabsprest ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen og fungerende sjef for Feltprestkorpsets fagavdeling. Tidligere har Ingeborg Monstad-Kvammen vært lærer ved Sunnmøre Folkehøgskule, medarbeider ved Norges KFUK-KFUM sitt nasjonale kurssenter, samt høgskolelektor i bibelfag ved Misjonshøgskolen og senere forskningsstipendiat samme sted. Ingeborg Mongstad-Kvammen er oppvokst i Sandnes og bor nå i Stavanger.

Styret fattet sin beslutning om å tilsette Ingeborg Mongstad-Kvammen på styremøtet 7. juni, etter en omfattende rekrutteringsprosess. Mongstad-Kvammen tiltrer som generalsekretær fra 1. januar 2012.

Bibelselskapet har 33 ansatte og et årsbudsjett på 45 millioner kroner. Bibelselskapet selger hvert år i gjennomsnitt ca. 55.000 norske bibler (17 % er nynorsk).

For ytterligere informasjon, kontakt:
Styreleder Tor Tjeransen
telefon: 924 22 235

Generalsekretær Stein Mydske
telefon: 22 93 27 10
mobil: 95 23 27 81
e-post: stm@bibel.no

For pressen

Ingeborg Mongstad-Kvammen er utnevnt til ny generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.
Ingeborg Mongstad-Kvammen er utnevnt til ny generalsekretær i Det Norske Bibelselskap.
Klikk på bildene for å laste ned foto i trykkekvalitet.
Fotograf: Dag Kjær Smemo.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO