Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Henrik Syse mottok Bibelprisen i Fagerborg kirke i Oslo, der han i en årrekke har tjenestegjort som søndagsskolelærer. Foto: Dag Kjær Smemo

Foto: Henrik Syse mottok Bibelprisen i Fagerborg kirke i Oslo, der han i en årrekke har tjenestegjort som søndagsskolelærer. Foto: Dag Kjær Smemo

Henrik Syse får årets bibelpris

02. november 2011.

Det Norske Bibelselskap har besluttet at Bibelprisen 2011 tildeles filosof, forsker, forfatter og søndagsskolelærer Henrik Syse.

Syse får prisen for sin innsats med å fremheve bibelske verdier i samfunnsdebatten i det offentlige rom og for sitt entusiastiske engasjement for søndagsskolen.
– Interessen for barns tanker og forestillinger kommer tydelig til uttrykk i det frivillige arbeidet prisvinneren har lagt ned nettopp i denne kirken, sa generalsekretær i Bibelselskapet, Stein Mydske, idet han presenterte årets prisvinner i Fagerborg kirke i Oslo.

Søndagsskolelærer
I begrunnelsen for prisutdelingen heter det blant annet at Syse gjennom sitt engasjement som søndagsskolelærer demonstrerer hvordan Bibelens fortellinger og barns bilder av Gud får betydning for deres opplevelse av sin egen verdi, og preger deres holdninger og etiske standpunkter senere i livet.
– Det har vært et privilegium å stå i tjenesten som søndagsskolelærer. Først og fremst er det verdifullt i seg selv og en fin måte å formidle evangeliet på, men det er også en flott måte å holde kontakt med barnet i seg. Vi lever i en tid der mange barn lærer og hører veldig lite om Jesus. Derfor er søndagsskolen viktigere enn noen gang, sier prisvinneren.

Formidling til barn
Syse opplever det spesielt givende å formidle til barn.
– Som søndagsskolelærer opplever jeg et privilegium i det å formidle til et publikum som ofte ikke kjenner bibelfortellingene fra før. De fleste av oss voksne har hørt juleevangeliet eller lidelseshistorien i påsken svært mange ganger. Men blant barna i søndagsskolen, med en gjennomsnittsalder på fem år, er dette gjerne nye fortellinger. Barnas forundring og nysgjerrighet gir en egenartet dimensjon til det å være formidler, sa Syse i sin takketale til Bibelselskapet, der han også understreket at formidlingsoppgaven blir enklere når man har et så godt materiale og så gode fortellinger som de som finnes i Bibelen.

Noe å tro på
Samtidig med prisutdelingen lanseres også boken Noe å tro på der Henrik Syse tar leseren med på åpne samtaler om tro og reflekterer rundt spørsmål om troen som meningsbærende i enkeltmenneskers liv.

I boken viser forfatteren hvordan troen fyller viktige rom i vårt moderne samfunn og gir forankring i en tid med sterke vinder og raske omskiftninger.
– Derfor er det en stor oppgave å gi barn og unge mennesker hjelp til å vokse med et Gudsbilde som holder når livets brutalitet treffer oss. Det er en hjelp du gir oss i dag gjennom din formidling av bibelfortellingene, sa Stein Mydske ved overrekkelsen av årets bibelpris.

Syse takket også Cappelen Damm forlag og Søndagsskoleforbundet som var representert ved den kombinerte prisutdelingen og boklanseringen.

Bibelprisen
Med Bibelprisen ønsker Bibelselskapet å gi anerkjennelse til en eller flere personer som har bidratt til å utvide og fornye bibelbruken, særlig med tanke på Bibelens bilder og fortellinger, i skjæringspunktet mellom kirke og kultur, mellom kristenliv og samfunnsliv. Prisen blir derfor tildelt bidragsytere og aktører i kulturlivet og i den videre samfunnssektor, men også innen bibelformidling i skole og menighet, blant barn og unge. Bibelprisen består av et eksemplar av praktboken «Olavsbibelen» og et innrammet originalblad fra Christian IVs bibel fra 1633.

Mer om...

Bibelprisen

Det Norske Bibelselskap tildeler hvert år Bibelprisen til en person som har bidratt til å utvide og fornye bibelbruken.
Les mer

Stolt søndagsskolelærer

Norea Radio har intervjuet årets bibelprisvinner, Henrik Syse. Hør også generalsekretær Stein Mydskes begrunnelse for årets tildeling.

Lytt til intervjuene

 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO