Gå til innhold

20 Da de tidlig om morgenen gikk forbi fikentreet, så de at det var visnet fra roten av.

Bibelens 22 beste

12. mai 2012.

- bibelfortellinger som har forandret verden

Hva er et menneske?
Hvorfor er vi her?
Hva er meningen med livet?

Mennesker har til alle tider stilt slike eksistensielle spørsmål. I generasjon etter generasjon har utallige mennesker funnet svar på disse spørsmålene i Bibelen.

Det Danske Bibelselskap har nettopp gitt ut en bok som heter “22 store bibelfortellinger der bevæget verden.” I denne boken har Bibelselskapet samlet de 22 mest sentrale fortellingene i Bibelen. De fortellingene som handler om Gud og mennesker og som har beveget verden gjennom flere tusen år.

Skapelsen: 1 Mos 1,1-2,4
Adam og Eva: 1 Mos 2,4-3,24
De ti bud: 2 Mos 20,1-17
Velsignelsen: 4 Mos 6,22-27
Fortvilelsen: Sal 42
Kjærligheten: Høys 8,1-7
Juleevangeliet: Luk 2,1-20
Døperen Johannes: Matt 3,1-12
Fristelsen i ørkenen: Matt 4,1-11
Bergprekenen: Matt 5,1-7,28
Herrens bønn: Matt 6,9-13
Den lille bibel: Joh 3,16
Jesus og de små barna: Mark 10,13-16
Det dobbelte kjærlighetsbud: Matt 22,34-40
Den gylne regel: Matt 7,12
Den barmhjertige samaritan: Luk 10,25-37
Sønnen som kom hjem: Luk 15,11-32
Nattverden: Matt 26,26-29
Korsfestelsen: Luk 23,26-38
Oppstandelsen: Joh 20,1-18
Misjonsbefalingen: Matt 28,16-20
Pinseunderet: Apg 2,1-13

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO