Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Brobygging

12. mai 2012.

- eller hvordan oversette Joh 3,16.

Bibeloversettelse dreier seg om å formidle tekster skrevet for tusener av år siden til mennesker i dag som lever under helt andre forhold enn da. I mange tilfeller foregår oversettelsene til språk som har andre uttrykksmåter og som fungerer svært annerledes grammatikalsk enn hebraisk og gresk. Oversettelse er som å bygge bro over en dyp kløft som skiller to forskjellige verdener og tidsepoker. Kløften består av forskjellig språk, forskjellig kultur, forskjellig historie, religion, tradisjon, natur… Målet er å ikke miste noe i prosessen.

Umanakaina-folket i Papua Ny-Guinea, som jeg fikk leve blant i nesten 20 år, kjente ikke til hav, innsjøer eller båter, og de hadde heller ikke ord for dette. Dermed var det en utfordring å oversette fortellingen om Jesus som stillet stormen og bølgene som slo inn over båten. Folket hadde heller ikke noe eget uttrykk for Gud, og ikke ord for himmelretningene nord, sør, øst og vest. Språket har bare to tallord – en og to, så at Jesus mettet 5000, og at han hadde 12 disipler gir ikke samme umiddelbare forståelse for dem som det gjør for oss.

Her er en oversettelse ord for ord fra umanakaina til norsk av Joh 3,16 som viser hvor annerledes dette språket er:

“Vår Far Gud, han mennesker alle, sola forsvinner, sola kommer til syne, over dere, stor veldig hans tanke sank ned, derfor, hans eneste Sønn meg, for deres liv han sendte meg, slik at mennesker, hvem som helst, tror på meg, når det gjelder dem, ikke ødes og dø, men for alltid forbli gående bortover.”

“For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

“For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Av Sigmund Evensen, Wycliffe

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO